hva skjer i nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser…

hva sier senterlederen …

og hva sier forskningen…

Read all about it:

Månedsblikk September 2020