Presentasjonen:

28. januar -21 hadde vi besøk av professor Ragnhild Kvålshaugen fra BI som presenterte resultater fra prosjektet «Måling av effekter av digitalisering i den norske byggenæringen»

I Norge er det etablert to digitale veikart for BAE-næringen, samt at det er gjennomført en rekke bransjeovergripende tiltak for å hel-digitalisere byggeprosess og drift og vedlikehold av bygg og anlegg. Denne næringen er Norges største fastlandsnæring med investeringer på 493 milliarder kroner (pr 2019). Basert på beregninger gjort i Storbritannia antas det at en heldigital norsk BAE-næring gir et gevinstpotensial opp mot 100 milliarder kroner årlig.

Stat og kommune er store byggherrer og innsparingene vil derfor komme fellesskapet til gode. Gevinstene ved en heldigital byggeprosess anslås å redusere klimagassutslippene i næringen med 40%, føre til 50% raskere prosjektgjennomføring, 25% kostnadsreduksjon og 50% økt eksport av varer og tjenester (Digitalt veikart, 2017). Det er stor oppslutning om at digitalisering er sentralt for forbedring av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen.

Hypotesen for prosjektet er at det trengs analyser av digitaliseringens effekter på tvers av aktørene i kjerneprosessene i oppføring og drift/vedlikehold av bygg og anlegg. Et eksempel er håndtering av byggematerialer i byggeprosess, hvor det antas å ligge betydelige gevinster i digitaliserte prosesser.

Vi har konkludert med at for å sette fart på digitalisering i den norske BAE-næringen så trenger vi tydeliggjøring av hvor vi får gevinster av digitalisering. Videre trenger vi kunnskap om hvilke tiltak og grep som må gjøres for å realisere de forventede effekter av digitalisering i den norske byggenæringen. Det er sannsynlig at noen tiltak og grep er viktigere enn andre.

Forprosjektet er et samarbeid mellom NTNU og BI og er finansiert av Prosjekt Norge, BIs Senter for byggenæringen og VDC-programmet på NTNU.

Presentasjonen finner du bak illustrasjonen og opptak av seansen ligger på Prosjekt Norges Youtube-kanal.