Årets første møte i KunnskapsArena for Prosjektplanlegging (tidligere benevnt som CoP Prosjektplanlegging ) blir hos Skarpe, ved Rune Døssland.

Sted: Skarpe AS, Drammensveien 127, 0277 Oslo
Tid: tirsdag 28.01.2020, kl 11:30 til 15:00.

Vi har varmet opp omkring tema og innhold, og arbeidstittel er:

«Bruk av IT både som verktøy og leveranse i prosjektplanlegging og -gjennomføring – med vekt på utfordringer og erfaringer knyttet til dette».

 

Vi satser på å fortsette vår arbeidsform med balansert vekt på innledningsforedrag og diskusjon basert på deltakernes erfaringer og tar gjerne innspill på dette.

Du kan også sende meg mail om du kan delta eller ikke.  Arrangementet er nesten fulltegnet pr 07.01.

 

Vennlig hilsen
Tore Aalberg