Siste nytt innen kriminell HMS/handlingsrom for kriminalitet. Artikkel i Byggindustrien nr 16-2021 av Jardar Lohne og Ola Lædre, Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

«Mange nyutdannede byggingingenører begynner som kvalitetssikringsansvarlig hos entreprenør.
Et stort ansvar legges på unge skuldre som typisk skal kvalitetssikre alt fra materialkvalitet til HMS-arbeid.Få er oppmerksomme på at dette ansvaret kan utnyttes til kriminell aktivitet.»