Klynger

Det arbeides med å etablere to nye fagklynger innen Prosjekt Norge (i tillegg til det eksisterende BAE-programmet):

• Faggklynge IKT
• Fagklynge energi

Målet med disse er å samle aktører som er involvert i prosjekter innenfor IKT og energi for å gjennomføre forskningsprosjekter, legge til rette for erfaringsdeling og bidra til at beste praksis innen prosjektledelse tas i bruk i disse bransjene.