Om Bransjeklynger

Bransjeklynger er en arena hvor man kan utveksle kunnskaper og erfaringer på tvers av sektorer eller fagmiljø, men også innenfor definerte fagmiljø, hvor man i tillegg kan legge grunnlaget for å iverksette forskningsprosjekter.

Prosjekt Norge har i tillegg til det lenge eksisterende BAE-programmet etablert bransjeklynger innen IKT og Energi. I tillegg til å iverksette faglige aktiviteter som møter, seminarer og workshop’s, skal klyngene også initiere og iverksette nye forskningsprosjekter. Klyngene legger vekt på å samarbeide med eksisterende tiltak slik at dette bidrar til å knytte andre miljø og nettverk sammen.

Målet med disse er å samle aktører som er involvert i prosjekter innenfor BAE, IKT og energi for å gjennomføre forskningsprosjekter, legge til rette for erfaringsdeling og bidra til at beste praksis innen prosjektledelse tas i bruk i disse bransjene. I tillegg har det kommet et ønske om å etablere en arena for å se på fremtidens endringer og muligheter innen mobilitet og de konsekvenser dette har for store utbyggingsprosjekter hvor forutsetninger endrer seg underveis i utbyggingen.