Klynger

Fagklynger er en arena hvor man kan utveksle kunnskaper og erfaringer på tvers av sektorer eller fagmiljø, men også innenfor definerte fagmiljø, hvor man i tillegg kan legge grunnlaget for å iverksette forskningsprosjekter.

Det arbeides med å etablere tre nye fagklynger innen Prosjekt Norge (i tillegg til det eksisterende BAE-programmet). Klyngene legger vel så mye vekt på å inngå samarbeid med andre pågående tiltak som kun å satse på egen utvikling:

Fagklynge IKT

Fagklynge Energi

Fremtidens mobilitet

Målet med disse er å samle aktører som er involvert i prosjekter innenfor IKT og energi for å gjennomføre forskningsprosjekter, legge til rette for erfaringsdeling og bidra til at beste praksis innen prosjektledelse tas i bruk i disse bransjene. I tillegg har det kommet et ønske om å etablere en arena for å se på fremtidens endringer og muligheter innen mobilitet og de konsekvenser dette har for store utbyggingsprosjekter hvor forutsetninger endrer seg underveis i utbyggingen.