I forskningsprosjektet ‘Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen’ er det blitt utviklet, evaluert og testet en forutseende sikkerhetsindikator som gir et mål på graden av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon

Basert på kunnskap om faktorer i tidlige prosjektfaser som har betydning for kontroll på ulykkesrisiko i produksjonsfasen er det utviklet en sjekklistebaserte målinger som gir grunnlag for sikkerhetsindikatoren i tre målepunkter:

1) etter byggherrens konseptutvikling og før detaljprosjektering;

2) i detaljprosjektering; og

3) rett før oppstart av produksjonsfasen.

I løpet av 2021 har indikatoren blitt testet og evaluert av byggherrer, rådgivere og entreprenører. I KunnskapsArenaen ble siste versjon av metoden og erfaringer fra evalueringen presentert av prosjektleder Eirik Albrechtsen, NTNU

HENT ved Endre Persen presenterte sine erfaringer med bruk av indikatoren i et entreprenørperspektiv og tanker om videre utvikling.

Etter innledende presentasjoner ble siste del av KunnskapsArenaen legges opp som et arbeidsmøte med gruppearbeid. Gruppene vurderte nytten av indikatoren og identifisere mulige forbedringer.

Resultatet av gruppearbeidet vil inngå som en del av videre utvikling av indikatoren.

Lenker:

Lenke til opptak distribueres til PN-partnere på forespørsel.

Opptak fra Prosjekt Norges KunnskapsArenaer er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenfor dette nettverket uten samtykke. Spørsmål rettes til senterledelsen@prosjektnorge.no


Endre Persen har bakgrunn som miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard, og hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Han har også jobbet som HMSK-direktør Veolia/Norsk Gjenvinning.

Endre har jobbet i HENT siden 2010, de siste 3 årene som konserndirektør for HMS og kommunikasjon.

Eirik Alberechtsen leder KunnskapsArena Sikkerhet i prosjekter.  Eirik er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.