KA SIP – Håndtering av usikkerhet i styring av ulykkesrisiko i BA-næringen

I ISO31000 risikostyring defineres risiko som virkning av usikkerhet knyttet til mål.
Petroleumstilsynet definerer at med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet. I helsemyndighetenes risikovurderinger under pandemien er det identifisert og kommunisert usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget vurderingene er basert på. Det er en pågående trend med tilnærminger til identifisering, visualisering og håndtering av usikkerhet i risikostyring i andre næringer. I denne møtet i KA SIP stilte  vi spørsmålet om slike tilnærminger også bør tas i bruk i BA-næringen.

Eirik Alberechtsen leder KA Sikkerhet i BA.  Eirik er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.