Referat KA Digital samhandling: Digital kompetanse for økt sirkularitet (ombruk)» Workshop 20. mai @ 10:05 – 11:25

Temaet for denne workshopen var å diskutere behovet som prosjektledere har for kompetanse innen digitale løsninger som gi økt ombruk. Dette er et stort tema, og vi valgte å benytte kompetanseløsningen «Product Data template – Awareness» som Growing Circle-prosjektet har utviklet som et case. Denne består av et innføringskurs hvor formålet er gå gi økt oppmerksomhet/kjennskap til hvordan man kan sette krav til digital produktdokumentasjon. Kurset avsluttes med en test/eksamen som dokumenterer kompetanse. Brukergruppen er tenkt til å være relativt stor og omfatter alle roller i et prosjekt; byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør, eiendomsforvaltere og myndigheter. Link til pdf-versjon av kursmateriellet finner du i boksen over. Her finner du også enn lenke til en video på 20:48 og lenke til en eksamen som dere kan gjennomføre for å dokumentere kompetansen.

Dette kurset har fungert meget godt i undervisning av bygg-ingeniørstudenter på NTNU. Disse har jo en generell interesse for økt ombruk og økt bærekraft, samt smarte løsninger for digitalisering. De er også motivert av å bestå eksamener. Men, spørsmålet er; hvordan vil denne type kurs fungere i næringen?  Her ønskes tilbakemeldinger på hvordan kursinnhold og opplæringsform kan tilpasses norsk byggenæring.

Økt ombruk krever kompetanse innen krav til bl.a. produktdokumentasjon – slik at man kan sette de riktige kravene – og til digitale løsninger fra en rekke standarder fra ulike brukere, der byggere spille en sentral rolle.

Det var en god diskusjon under workshopen . Hovedkonklusjonen var at dette er et «umodent» område. På en ene siden var det behov for denne type kompetanse – men dette blir i hovedsak løst av spesialister elle personer som får dette som in egen oppgave. På den annen side var det enighet om at alle i prosjektet burde inneha en generell kompetanse om dette, men at det foreløpig ikke er etterspørsel dette. (Er dette et «høna og egget» problem, blir ikke «Awareness» kompetansen (kurset) etterspurt fordi ingen er «oppmerksom» på det.) Det fremkom også at det var behov for kompetanse i hvordan denne type opplæring kan gjennomføres på ulike måter. Hensikten med å koble løsninger for digitalisering med krav til dokumentasjon av produktdata, er blant annet å øke effektiviteten i eget arbeid.

Det interessante spørsmålet er derfor: Hvilken rolle bør Prosjekt Norge spille i denne utviklingen?

Som fagmiljø har vi kompetanse innen prosjektledelse og med dette kan vi sette krav og utvikle løsninger for dette i prosjekter. Det positive sett fra vår side er at «problemet» ikke blir løst med det første – og at vi kan bidra i utviklingen på flere måter. Men, vi vet også at det er mye annet som skjer – så spørsmålet er derfor Hvordan og Når dette skal prioriteres.

Tema for neste workshop er 25. mai er ISO 19650 Informasjonsledelse. Her inngår digital produktdokumentasjon om ett av mange krav.

(Referent: Eilif Hjelseth)

Lenker

    • kommer snart

Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

  • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
  • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
  • Den menneskelige faktoren i digitalisering