Torsdag 27. februar 2020
kl. 11:30  Lunsj
kl. 12:00  Workshop  12:00 -15:30 
Asplan-Viak, Kjørboveien 20, 1337 Sandvika.

Kart: https://tinyurl.com/ubo24c3

PÅMELDING - frist 24.02

Tema:  Standardisering av krav til BIM-leveranser – Hvordan få til forenklet og felles praksis i små prosjekter?

Det er en veldig ulike praksis i hvordan man setter krav til BIM leveranser i bygg- og anleggsprosjekter. Kan vi i KA-Digital Samhandlingkomme frem til en felles praksis?

Spesielt på små prosjekter – og særlig for «engangs-byggere»  burde det vær mulig å få en enklere kobling mellom krav i og om prosjektet og krav til BIM-leveranser.  Her ønsker vi å sette i gang et utviklingsprosjekt for å få dette på plass.

VI håper derfor at fest mulig prosjektledere og BIM-koordinatorer har anledning til delta på workshopen hos Asplan-Viak i Sandvika torsdag den 27. februar. Dette blir en god fortsettelse på de vi tok opp på forrige workshop. Med den kompetansen som medlemmene i Prosjekt Norge har forventer vi konkret å få frem praktiske løsninger i denne og kommende workshop-er.

Spesifisert agenda kommer.

KA – Digital Samhandling – leder Eilif Hjelseth