John Clauss, forsker fra SINTEF Community og Massimilliano Ruocco seniorforsker ved Sintef Digital presenterte prosjektet Databygg.

«Prosjektet tar for seg predikering av byggets energibehov, dvs behov for varme og kjøling. Et smart prediktivt bygg vil predikere byggets tekniske tilstand og justere styringen og reguleringen basert på en stor mengde data. Brukere og leietakere, eier og samfunn vil på dette nivået oppleve et bygg som forbereder seg på kommende driftssituasjoner, justerer seg og kommuniserer forslag til tiltak.

Et smart kognitivt bygg vil i tillegg utnytte store mengder historiske data til å forbedre sine prediksjonsmodeller og systemer (selvlæring), uten at dette går på bekostning av brukeropplevelsen. Kunstig intelligens vil gjøre bygget i stand til å forutse hendelser som byggets eier, leietaker og bruker ikke nødvendigvis vil være i stand til å forutse selv, og gjennom dette øke opplevd kvalitet eller redusere risiko, f.eks. driftstekniske avvik som kan unngås med proaktive tiltak.

Ved bruk av maskinlæring skal også systemet lære seg de unike bruksmønstre til bygningene. Disse bruksmønstrene oppdateres fortløpende, slik at endringene i bygget, for eksempel etter oppgradering eller ombygging av et bygg, kan tas hensyn til i styringsalgoritmene.»

Lenke til opptak distribueres til PN-partnere på forespørsel.

Opptak fra Prosjekt Norges KunnskapsArenaer er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenfor dette nettverket uten samtykke. Spørsmål rettes til senterledelsen@prosjektnorge.no


John Clauß er forsker ved SINTEF Community, i gruppen Built Environment + Digitalization. Han er prosjektleder til IPN-prosjektet Databygg. IWMAC AS og DNB Eiendom er industripartnere og SINTEF Community og SINTEF Digital er forskningspartnere.

Hans doktorgrad ved NTNU fra 2019 var tilknyttet forskningssenteret for nullutslippsbygg (-2017) og nullutslippsnabolag (2017-2019) og handlet om «Energy flexibility of Norwegian residential buildings using demand response of electricity-based heating systems». Han har utviklet styringsstrategier for oppvarming av bygg og varmtvann som er tilpasset høyisolerte bygg, men spesielt fokus på varmepumpeteknologier og kaldt klima

Massimilliano Ruocco er seniorforsker ved Sintef Digital.  Han er en efaren AI/ML-forsker og førsteamanuensis. Fagområder er maskinlæring, kunstig intelligens og  FoU. Han har en doktorgrad (PhD) i informatikk fra NTNU.

Nils Olsson er faglig leder for KA AI i prosjekter. Nils jobber med prosjekter, jernbane, eiendom og annet spennende. Han har spesialisterfaring som risikostyrer i store bygg- og jernbaneprosjekter. Hans doktorgrad handler om fleksibilitet i prosjekter.

Han har i to runder vært forskningsleder for CONCEPT-programmet som følger opp statlige prosjekter. Nils holder bl.a. kurs i Project Flexibility og har holdt kurs i prosjektledelse for mange av de store byggherrene (prosjekteiere) som Equinor (Statoil), Vegvesenet, Statsbygg, Statkraft og andre kraftselskaper.