IoT i vei og anlegg, Oslo 22. august.

Data er drivstoffet i den stadig mer digitaliserte transportsektoren og potensialet i økt bruk av data anses som betydelig. Utnyttelsen av kraften i data ved hjelp av ny teknologi muliggjør effektivisering av alle prosesser i infrastrukturprosjekter, fra planlegging, til byggefasen, og drift- og vedlikehold.

Nye Veier har et ønske og et mål om å ha høy grad av innovasjon i våre prosjekter og kontrakter. 
Selv med mange spennende samarbeid på gang, jobber vi med å bli enda bedre og gleder oss dermed stort til dette arrangementet. Vi ser det er vanskelig, men også viktig at Startups får innpass i totalentrepriser, og ønsker dermed å invitere dere til å delta. Dette er en gyllen mulighet for dere til å bli kjent med mange dyktige og fremoverlente StartUps.

Program:
• 0845 Check-in
• 0900 Nye Veier: «Våre målsetninger»
• 0930 Telenor: «Når tradisjonell infrastruktur blir digital:
Fremtidens IoT-løsninger krever konnektivitet i verdensklasse»
• 1015 Tech Startups innen IoT / C-ITS presenterer
• 1115 Tech Startups innen IoT / C-ITS presenterer
• 1200 Lunch (husk påmelding)

PÅMELDING HER!