Vi kaller med dette inn til årsmøte i FERDIG!, arenaen for systematisk ferdigstillelse.

Innkalling/saksliste finner du her:

Ferdig – Innkalling til årsmøte 27-06-19

Sted: ÅF, Lilleakerveien 8, Lysaker – Møterom 1 i U. etg

Det er også mulig å delta via skype på konferanse-ID: 2689431045

 

Andreas Økland