Energi Norge og Prosjekt Norge inviterer til fagdag/workshop

Tid:   Torsdag 11. april kl 10:00 - 14:30
Sted:  NB: Arrangementet er utvidet for å få plass til flere og flyttet til:

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsgate 21, 0181 Oslo

PÅMELDING

En forventet investeringsramme i energibransjen på 140 milliarder frem mot 2025 vil stille store krav til kvalitet og effektivitet i gjennomføringen. Dette vil i all hovedsak realiseres som større prosjekter i selskapene og stiller krav til organisasjonen.

  1. Er energibransjen tilstrekkelig forberedt til å møte forventningene?
  2. Har selskapene etablert nødvendig prosjektrammeverk, prosjektkompetanse, styringssystemer for å håndtere disse utfordringene?

Hvis bransjen greier å effektivisere inntil 5 % gjennom standardisering og økt fokus på gjennomføring, vil dette utgjøre en samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 7 milliarder. Hvilke muligheter har bransjen for å sikre denne gevinsten, og hvilke tiltak bør iverksette. Det er uten tvil et stort ansvar som tillegges prosjekteiere og prosjektledere

 

Vi ønsker å i denne workshopen å sette søkelyset på prosjektkompetansen i bransjen, og vil gjennom foredrag og erfaringsdeling bidra til at bransjen øker sin kunnskap om prosjekter.

AGENDA:
  • Hvordan kan Prosjekt Norge bidra med økt kvalitet og merverdi for energibransjen? v/Prosjekt Norge
  • Prosjekteiers rolle: Hvordan legge gode rammer, slik at prosjektet lykkes? 
  • Standardisering av kontrakter: en kort innføring i KOLEMO v/ Energi Norge
  • Lunsj
  • Gruppearbeid og diskusjon om sektorens utfordringer og behov 
  •  Kan leverandører og kunder løse prosjekter gjennom tillit og samhandling slik at verdiskapingen blir størst mulig for begge parter? v/Prosjekt Norge
  • Veien videre: Aksjoner og tidspunkt v/Energi Norge og Prosjekt Norge
Målgruppe:
Prosjektledere og -eiere, leverandører, konsulenter, entrepenører

Sjekk også ut bransjeklyngen ENERGI