Trondheim 7. mars 2018

Prosjekt Norge og PMI Norge gjennomførte en meget vellykket og interessant temakveld rundt tematikken prosjekters gevinstrealisering. Et tjuetalls interesserte møtte opp for å høre Jan Frode Saasen fra SopraSteria og Roger Klev fra Praxes dele av sine erfaringer.

Jan Frode presenterte sine erfaringer og betraktninger fra sammenslåingen av de to Trøndelagsfylkene til ett, og da med spesielt fokus på hva man gjorde for å sikre en fungerende IKT-infrastruktur for innbyggerne og de ansatte i det nye fylket. Dette har vært en utfordrende og kompleks oppgave som involverer mange tekniske aspekter (mange forskjellige systemer og teknologier som skal sys sammen), kultur-messige aspekter, menneskelige aspekter og organisatoriske aspekter.

Roger Klev gikk mer i dybden på hva det er som motiverer medarbeiderne i deres jobb, og hva man kan gjøre for å sikre at medarbeiderne blir motivert for å jobbe for kundens eller prosjekteiers gevinstrealisering. Normalt er man opptatt av å få tildelt en avgrenset arbeidsoppgave og finner motivasjon i å løse denne på en mest mulig hensiktsmessig måte. Dette er ikke alltid sammenfallende med hva kunden ønsker.

Presentasjonene fra samlingen finner du her (Jan Frode Saasen) og her (Roger Klev).