KA er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt. Nye KA-er vil med tiden overta for gamle, slik at vi alltid er aktuelle. Det kan også hende at de gamle igjen blir aktualisert.  Her er en oversikt over KA-er som pr nå avsluttet eller satt på pause:

KA Prosjektplanlegging– kontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg (Pause)

KA Offentlige prosjekter– kontaktperson/faglig ansvarlig: Bjørn Andersen

KA Lean– kontaktperson/faglig ansvarlig: Bjørn Andersen