Prosjektplanlegging

Beskrivelse:

Overordnet tema er prosjektstyring.  Spisset mot planleggere og tema planlegging. Kan endres etter hvert.

Samlinger:

13.06.2019 Femte samling – avholdt hos BI Nydalen

Samlingen i dag var mer Workshop-preget, noe som ble positivt trukket fram i gjennomgangen på slutten. Deretter diskuterte vi med liv og lyst forskjellige tema med utgangspunkt i prosjektet og deltakernes erfaringer.  Tema vi rakk gjennom var forskjellige aspekter ved mål, bruk av fasemodeller og inndelinger – og milepæler.  Bred enighet om å fortsette med arbeidsmåten, gjerne med et annet case og en annen bedrift neste gang.

 

28.03.2019 Fjerde samling – Equinor Fornebu

 • Jasmina Sivertsen «Tidlig planlegging av prosjekter».
 • Helge Dahl Jørgensen «Digitalisering i Norge».
 • Robert Skaar  «Standardisering av planlegging – ILAP».

 

2018:

13.06.2018 Første samling – Statnett, Nydalen

 • Utfordringer omkring planlegging av prosjekter, spesielt knyttet til systemer for prosjektplanlegging og kopling til andre datasystemer i organisasjonen.

 

12.09.2018 Andre samling – Intersoft, Oslo.

 • Prosjektstyringsverktøy – med spesielt fokus på fremdriftsplanlegging  – Elisabeth Wallem, Intersoft
 • Planleggeing og styring av prosjekter m IPD kontrakt – om sykehuset i Tønsberg – Bo Terje Kalsås, UIA
 • Lean prosjektgjennomføring, med Kunsthøyskolen i Bergen som eksempel – Per Roger Johansen fra Atkins Global

 

03.12.2018 Tredje samling – T2-kontoret Oslo lufthavn.

 • Runar Botten vil holde innlegg om planlegging av utbyggingsprosjekter i Avinor, inkludert hvorledes Avinor bruker web-rapportering på framdrift fra entreprenører.
 • Peter Moberg vil holde innlegg om Avinor Flysikring sitt prosjektrammeverk med fokus på planlegging, rapportering, revisjoner, usikkerhet og robuste planer (SRA og UA). Peter vil også ta oss med på en demonstrasjon av Remote Towers i Flysikring sitt demorom i samme bygning.
 • Tore har som vanlig innledning med diverse sitater, samt et par planleggingsnøtter som forhåndsvarslet.
 • Nye medlemmer Ole Jørgen Kjelstad fra NTNU (tidligere Aker Solutions) og Robert Skaar fra Equinor.