Beskrivelse:

Etter oppfordringer gjenoppstår KA-en etter et drøyt års pause. I det første gjenåpningsmøtet den 2. mars -22 vil det bli fokus på planlegging av tema og tidsplan.

 

Send gjerne forslag til tema for fremtidige samlinger innen prosjektplanlegging.

Overordnet tema er prosjektstyring.  Spisset mot planleggere og tema planlegging. Kan endres etter hvert.

Tidligere samlinger:

07.09.2020 samling 9, Digitalt møte – Last Planner, CPM og Oracle Cloud Solution

23.04.2020 samling 8, Digitalt møte – Planlegging for usikkerhet.

 • Om virtuelle team, kjøreregler, verktøy, pedagogikk (Tore)
 • Hovedinnlegg: Schedule Risk Analyses, på forskjellige nivå, kommunikasjon, presentasjon, verktøy – med utgangspunkt Avinor Flysikring. (Peter)

 

28.01.2020 Samling 7,

hos Skarpe

 • Hovedinnlegg: IKT som prosjektverktøy og leveranse i store komplekse prosjekter – utfordringer og erfaringer, med Rune Døssland

31.10.2019, samling 6

hos Nye Veier

Richard Sørlie Stake ved Nye Veier AS hadde vertskapet og fikk med seg Vidar Stormark, utbyggingssjef på E39 Mandal øst. Møtet var hos StartupLab, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tema for samlingen var kontrakts- og gjennomføringsformer, og det var fin presentasjon og diskusjon av Nye Veier sin kontrakt- og gjennomføringsform for E39, Mandal Øst.

13.06.2019, Samling 5

Gjennomført ved handelshøyskolen BI, i Nydalen. Samlingen i dag var mer Workshop-preget, noe som ble positivt trukket fram i gjennomgangen på slutten. Kristian Størseth presenterte kort et prosjekt fra Statnett og besvarte spørsmål underveis i diskusjonen. Tema vi rakk gjennom var forskjellige aspekter ved mål, bruk av fasemodeller og inndelinger – og milepæler.  Bred enighet om å fortsette med arbeidsmåten, gjerne med et annet case og en annen bedrift neste gang.

28.03.2019 Samling 4 

Ble gjennomført hos Equinor på Fornebu.

 • Jasmina Sivertsen hadde innlegg om «Tidlig planlegging av prosjekter».
 • Helge Dahl Jørgensen hadde innlegg om «Digitalisering i Norge».
 • Robert Skaar hadde innlegg om «Standardisering av planlegging – ILAP».

03.12.2018 Samling 3

Ble gjennomført på T2-kontoret, Oslo lufthavn.

 • Runar Botten hadde innlegg om planlegging av utbyggingsprosjekter i Avinor, inkludert hvorledes Avinor bruker web-rapportering på framdrift fra entreprenører.
 • Peter Moberg holdt innlegg om Avinor Flysikring sitt prosjektrammeverk med fokus på planlegging, rapportering, revisjoner, usikkerhet og robuste planer (SRA og UA).

06.09.2018 Samling 2

Ble gjennomført hos – Intersoft, Oslo.

 • Prosjektstyringsverktøy – med spesielt fokus på fremdriftsplanlegging – Elisabeth Wallem, Intersoft
 • Planlegging og styring av prosjekter m IPD kontrakt – om sykehuset i Tønsberg – Bo Terje Kalsaas, UIA
 • Lean prosjektgjennomføring, med Kunsthøyskolen i Bergen som eksempel – Per Roger Johansen fra Atkins Global

13.06.2018 Samling 1 

Ble gjennomført hos Statnett i Nydalen,

Tema var «Utfordringer omkring planlegging av prosjekter, spesielt knyttet til systemer for prosjektplanlegging og kopling til andre datasystemer i organisasjonen».

 • Kristian Størseth hadde gjennomgang av planleggingsutfordringer i Statnett.
 • Stein Heggen hadde gjennomgang av planleggingsutfordringer i BaneNor.