Nyheter

Her har vi en blanding av De siste nyhetene, som er en lett mix av alle aktiviteter i Prosjekt Norge, hos våre partnerne og ellers av prosjektaktiviteter i hele Norge, nyheter fra prosjektmiljøet, kunnskap fra våre forskningsprosjekter, fokusgrupper, klynger og andre aktiviter med mer.

Sjekk ut vår tidligere spalte Fredagsinspirasjon,

KunnskapsArena (tidligere benevnt som CoP «Community of Practices») og Klynger, der vi deler kunnskap fra våre faglige fokusgrupper – , innen tidligfaseplanlegging, Lean byggeprosess, digitalisering, planleggingskompetanse, systematisk ferdigstillelse med mer, og fra fagklynger/program som skal arbeide frem konkrete forslag på forskningsprosjekter rettet mot store prosjekter innen IKT, ENERGI og IKT.

Prosjekt Norge holder hvert år en heldags prosjektkonferanse.  I 2020 blir det dessverre ikke, men hold av

  • Prosjekt 2017  Digitalisering i og av prosjekter. Evolusjon eller REVOLUSJON?
  • Prosjekt 2018  2+2=5 – Når gir prosjektledelse og prosjektprosesser merverdi?
  • Prosjekt 2019  Handlekraft og Mot til å endre, gikk av stabelen 06.11.2019.

Fremtidens prosjektledere om det akademiske miljøet innen prosjektledelse ved NTNU, skrevet av studentene selv.

Nyhetsbrevene «Måndesblikk» gir en kort oversikt over aktiviteter og nyttig info i tilknytning til prosjektrettet aktivitet. (Abonner HER)

Aktivitetskalenderen har en oversikt over egne og andre relevante aktiviteter som omhandler prosjekt og prosjektledelse.