Hva skjer?

Her har vi en blanding av De siste nyhetene, som er en lett mix av alle aktiviteter i Prosjekt Norge, hos våre partnerne og ellers av prosjektaktiviteter i hele Norge, nyheter fra prosjektmiljøet, kunnskap fra våre forskningsprosjekter, fokusgrupper, klynger og andre aktiviter med mer.

Sjekk ut vår tidligere spalte Fredagsinspirasjon,

På Kontorpulten

CoP og Klynger, der vi deler kunnskap fra våre faglige fokusgrupper -«Community of Practices»- CoP, innen tidligfaseplanlegging, Lean byggeprosess, digitalisering, planleggingskompetanse, systematisk ferdigstillelse med mer, og fra fagklynger som skal arbeide frem konkrete forslag på forskningsprosjekter rettet mot store prosjekter, som for eksempel innen IKT.

Prosjekt Norge holder hvert år en heldags prosjektkonferanse i begynnelsen av november, nærmere bestemt onsdag i uke 45.

Prosjekt 2017  hadde tittelen «Digitalisering i og av prosjekter. Evolusjon eller REVOLUSJON?»

Prosjekt 2018 hadde tittelen 2+2=5 – Når gir prosjektledelse og prosjektprosesser merverdi?

Prosjekt 2019 – Tema: Handlekraft og mot til å endre, går av stabelen 06.06.2019.Prosjekt Norge fyller 20 år og inviterer til jubileumskonferanse med middag.

Fremtidens prosjektledere er Prosjekt Norges månedlige spalte om det akademiske miljøet innen prosjektledelse ved NTNU, skrevet av studentene selv.

Nyhetsbrevene (under oppdatering) gir en kort oversikt over aktiviteter og nyttig info i tilknytning til prosjektrettet aktivitet

Aktivitetskalenderen har en oversikt over alle aktiviteter rundt om i Norge som omhandler prosjekt og prosjektledelse.