Hva skjer?

Her har vi en blanding av De siste nyhetene, som er en lett mix av alle aktiviteter i Prosjekt Norge, hos våre partnerne og ellers av prosjektaktiviteter i hele Norge, nyheter fra prosjektmiljøet, kunnskap fra våre forskningsprosjekter, fokusgrupper, klynger og andre aktiviter med mer.

Fredagsinspirasjon, som vi håper skal inspirerer deg over fredagskaffen.

På Kontorpulten som er inspirert av «På Nattbordet» i DN, men vi spør prosjektledere i Norge om prosjektledelse og hva de har «På Kontorpulten» istedenfor hvilke bøker de har på nattbordet.

CoP og Klynger, der vi deler kunnskap fra våre faglige fokusgrupper -«Community of Practices»- CoP, innen tidligfaseplanlegging, Lean byggeprosess, digitalisering, planleggingskompetanse, systematisk ferdigstillelse med mer, og fra fagklynger som skal arbeide frem konkrete forslag på forskningsprosjekter rettet mot store prosjekter, som for eksempel innen IKT.

Prosjekt Norge holder hvert år en heldags prosjektkonferanse i begynnelsen av november, nærmere bestemt onsdag i uke 45. Prosjekt 2017  hadde tittelen «Digitalisering i og av prosjekter. Evolusjon eller REVOLUSJON?»

Prosjekt 2018 med tittelen 2+2=5 – Når gir prosjektledelse og prosjektprosesser merverdi? går av stabelen onsdag 7 november 2018.

Fremtidens prosjektledere er Prosjekt Norges månedlige spalte om det akademiske miljøet innen prosjektledelse ved NTNU, skrevet av studentene selv.

Nyhetsbrevene gir en kort oversikt over aktiviteter og nyttig info i tilknytning til prosjektrettet aktivitet.

Aktivitetskalenderen har en oversikt over alle aktiviteter rundt om i Norge som omhandler prosjekt og prosjektledelse.