Det er en felles oppfatning om at den største suksessfaktoren i et prosjekt er menneskene og teamet. Vi trenger å lære mer om hvordan vi velger ut team etter egnethet og hvordan vi faktisk evner å bygge høyt presterende team. Forbedringspotensialet er stort både for enkeltprosjektene og utbyggerne, men enda større for bransjen og samfunnet samlet sett.

Med bakgrunn i dette har Prosjekt Norge sammen med NTNU og Marstrand AS etablert et program med tittelen «Utviklingsprogram for høyt presterende team». 

Programmet skal lede frem til en digital veileder, øke kompetanse i å definere kriteriene og øke ferdigheter i praksis. Utviklingsprogrammet vil bidra til å sikre bedre prosjektgjennomføring hos deltakende virksomheter og i BAE-bransjen samlet.

 

Veilederen vil angi en standard for:

  • Kjennetegn på høyt presterende team i samspillprosjekt, men også for andre gjennomføringsmodeller
  • Tildelingskriterier for valg av team og verktøy for utvelgelsesprosessen
  • Hvordan utvikle høyt presterende team
  • Prestasjonsmåling

 

Marstrand AS er ansvarlig sekretariat for programmet og fasiliteter prosessene.

Påmelding og spørsmål: Lars Kristian Hunn; lars.kristian.hunn@marstrand.no

Tel: 90104774