Prosjekt Norge og RIF inviterer til et halvdagsseminar om møteledelse og -kultur. Vi starter med et kritisk blikk på vår møtekultur og hva som kommer ut av den. Finnes det gode møter eller er alle møter bortkastet tid?

Når en møtekultur får satt seg, fortrenges fornuften.  Hva kan vi gjøre for å gjeninnføre fornuften i alle våre møter.

Vi ønsker at alle skal stille kritiske spørsmål for å avdekke om møtet er liv laga. Er din deltakelse nødvendig?

Hvor viktig er god møteledelse? Og, hvor viktig er din egeninnsats før, under og etter møtet?

Sted: RIF, NHO's konferansesenter i Essendrops gate 3, 0368 Oslo 
Tid: 6. februar kl 08:30 - 13:00 (inkl. lunsj) 
PÅMELDING Frist: 29.01.
  • Hva kjennetegner et godt møte?
  • Møtets formål og form – hvor viktig er det?
  • Hvordan påvirker møtekulturen møtet?
  • Gode møtetips
  • Viktigheten av dine personlige møtevaner
  • For- og etterarbeid – hvor viktig er det?

 

INNLEDERE

 

AGENDA

08:30 – 09:00    Oppmøte, registrering og kaffe

09:00 – 09:05    Velkommen. Hvorfor dette seminaret?

09:05 – 09:30    Kritisk skråblikk på ledelse og møtekultur, Magne Lerø

09:45 – 10:45    Hva kjennetegner et godt møte, formål og form, møtekultur. Viktigheten av for- og etterarbeid, Morten Røvik

10:45 – 11:00    Strekk og kaffe

11:00 – 12:00    Gruppevise diskusjoner og konklusjoner i plenum, Morten Røvik

12:00 – 13:00     Avslutning og lunsj