Fire forskningsprosjekter skal gjøre Nordens byer bærekraftige. NordForsk deler ut 50 millioner norske kroner under Sustainable Urban Development and Smart Cities-programmet.

Prosjektene ble valgt på bakgrunn av høy vitenskapelig kvalitet.  Ett av disse fire prosjektene er «Citizens as Pilots of Smart Cities». Prosjektleder her er professor Tuomas Ahola, ved Tampere University (tidligere professor II i prosjektledelse ved NTNU).  Professor Agnar Johansen ved Institutt for Bygg og Miljø (IBM) ved NTNU er med, og prosjektet inkluderer finansiering til to stipendiater.

 

Utviklingen av fremtidens smarte byer krever innovativ bruk av nye teknologier, så vel som for nye og effektive samarbeidsformer for et stort antall interessenter, som for eksempel kommunale beslutningstakere, gründere og innbyggere.

Forutsetningen for dette forskningsprosjektet er at innbyggerne, det vil si sluttbrukere av kommunale tjenester og infrastruktur, besitter kunnskap og evner som er nøkkelen til å oppnå betydelige sprang mot smart og bærekraftig byutvikling. Imidlertid er borgernes deltakelse i relevante beslutningsprosesser sterkt begrenset av en rekke barrière-faktorer, inkludert mangel på egnede prosesser og verktøy for deltakelse, mangel på kunnskap om bærekraftig utvikling og manglende bevissthet om deltakelsemuligheter. For å håndtere disse utfordringene undersøker dette tverrfaglige forskningsprosjektet barrièrene og mulighetene for borgerdeltakelse i nordiske kommuner. Prosjektet utvikler metoder som skal være enkle å adoptere for å fremme innbyggerens deltakelse i smart og bærekraftig byutvikling.