NTNU, 23.06.2021

Webinar – presentasjon av ny studie fra Concept om porteføljestyring av prosjekter

Ingri Bukkestein presenterte rapporten, med påfølgende spørsmål og plenumsdiskusjon med medforfatterne Gro Holst Volden og Bjørn Andersen.

Det er stor interesse for temaet, med nærmere 140 påmeldte.

Om studien:

De senere årene har mange offentlige virksomheter innført, eller er i ferd med å innføre, porteføljestyring av sine prosjekter og andre tiltak. Virksomhetene gir uttrykk for at dette er krevende, og at det er behov for veiledning og anbefalinger til god praksis. En ny studie fra Concept-programmet ved NTNU har undersøkt hvordan porteføljestyring av prosjekter praktiseres. Vi ønsket så langt som mulig å identifisere god praksis, men også utfordringer og barrierer, basert på internasjonal litteratur og erfaringer fra norske virksomheter.

Rapporten gir et sett av anbefalinger og peker på suksessfaktorer, altså forhold som må ligge til rette for vellykket innføring og bruk av porteføljestyring. Vi gir også anbefalinger til videre forskning og metodeutvikling på området. Rapporten om porteføljestyring er nr. 65 i Concept rapportserien og kan lastes ned her: https://www.ntnu.no/concept/concept-rapportserie