Tabellen har sorteringsfunksjon på alle kolonnene.
RAPPORT/PROSJEKTÅR INSTITUSJONNEDLASTNINGKILDER
Hva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon?2020Prosjekt Norge/RVO-fondetHva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon?Fullførte prosjekter/rapporter
Bedre beslutninger og betydning av digitalisering for prosjektgjennomføring. Forstudie-rapport av Jon Lereim2020Prosjekt NorgeBedre beslutninger og betydning av digitalisering i prosjektgjennomføringFullførte prosjekter/rapporter
Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter2019NFRSamtidig prosjektering i samferdselsprosjekterAndre programmer, prosjekter
Integrated Project Delivery (IPD): En Litteraturstudie2019BIIntegrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudieFullførte prosjekter/rapporter
Arkitektur skaper verdi2018 Pågår pr 2018Arkitektbedriftene i NorgeArkitektur skaper verdiForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Ferjefri E392018 Pågår pr 2018NTNUFerjefri E39Forskning BAE-programmet
Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring2018 Pågår pr 2018NTNUKartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næringForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Målverdistyring2018 Pågår pr 2018NTNU m/flMålverdistyringForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
OSCAR2018 NFROSCARAndre programmer, prosjekter
Bygg 21 Plansteg: Beste praksis for Plan- og byggeprosesser 2018Bygg 21Bygg 21 Plansteg: Beste praksisForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Samhandling og prosessledelse2018BISamhandling og prosessledelseForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Utvikling av proaktive indikatorer i BA-bransjen2018NTNU m/flUtvikling av proaktive indikatorer i BAE-bransjenForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Bygg21 Usikkerhetsstyring og samhandling i byggeprosjekter2018Bygg21Bygg21 Usikkerhetsstyring og samhandling i byggeprosjekterForskning, BAE-programmet
Nyttestyring i IT-prosjekter2018NTNU/Prosjekt NorgeNyttestyring i IT-prosjekterFullførte prosjekter/rapporter
Bygg21 Evalueringsmodell: Veilederen2017Bygg 21Bygg21 Evalueringsmetode: Veilederen Forskning BAE-programmet. Fullførte prosjekter/rapporter
Bygg21 Evalueringsmodell: Verktøyet2017Bygg 21Fullførte prosjekter/rapporterForskning BAE-programmet. Fullførte prosjekter/rapporter
Bygg21 Plansteg : Rammeverk2017Bygg 21Bygg 21 PlanstegForskning BAE-programmet. Fullførte prosjekter/rapporter
Bygg21 Plansteg : Veileder2017Bygg 21Bygg 21 PlanstegForskning BAE-programmet. Fullførte prosjekter/rapporter
Forprosjekt: Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling 2017NTNUForprosjekt-kunnskapsledelse-kompetanseutvikling - Les mer her!Fullførte prosjekter/rapporter
Industrialisering av byggeprosessene - Status og trender2017SINTEFIndustrialisering av byggeprosesserForskning BAE-programmet. Fullførte prosjekter/rapporter
Integrert metodikk for prosjekteringsledelse - INPRO2017NFRIntegrert metodikk for prosjekteringsledelseAndre programmer, prosjekter
Måleprosjektet - Prestasjonsmåling i BAE-næringen2017NTNU, SINTEFMåleprosjektet-les her!Fullførte prosjekter/rapporter. Andre programmer, prosjekter
SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen2017SINTEFSIBAAndre programmer, prosjekter
Sluttrapport INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse2017NTNU, UiASluttrapport INPROFullførte prosjekter/rapporter
SpeedUp2017SINTEFSpeedUP SINTEFAndre programmer, prosjekter
SpeedUp2017SINTEFSpeedUp Prosjekt NorgeAndre programmer, prosjekter
Underentreprenører og kampen mot kriminell adferd i norsk BAE-næring2017NTNUUnderentreprenører og kampen mot kriminell adferd i norsk BAE-næringForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
BA2015 2016NTNU, SINTEF m/flOm BA 2015Fullførte prosjekter/rapporter
Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandling - Hovedrapport2016NTNUKostnadsbevisst verdiskaping og samhandling. HovedrapportForskning BAE-programmet. Fullførte prosjekter/rapporter
Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandling - Vedlegg2016NTNUKostnadsbevisst verdiskaping og samhandling. Vedlegg.Forskning BAE-programmet. Fullførte prosjekter/rapporter
SamBIM-Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator2016Fafo, SINTEFSamBIMFullførte prosjekter/rapporter
Bygg 21 Neste steg: Excel-versjonen2015Bygg 21Bygg 21 Neste steg.Forskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Bygg 21 Neste steg: Veilederen2015Bygg 21Bygg 21 Neste steg.Forskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Bygg 21 Neste steg: Verktøy for rolledefinisjon og organisering2015Bygg 21Bygg 21 Neste steg.Forskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Organisering av store offentlige bygg og anleggsprosjekter i perioden 2000-20102013BIOrganisering av store offentlige bygg og anleggsprosjekter i perioden 2000-2010Resultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Tidlige varslingssignaler2013NSPTemahefte-tidlige-varslingssignalerResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Temahefte Estimering2013NSPTemahefte-EstimeringResultater fra Norsk senter for prosjektledelse (NSP)
Forprosjekt: Kortere gjennomføringstid (Info: jan.a.langlo@ntnu.no)2012NSPProsjektforslag - Kortere gjennomføringstidResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Governace, trust and Ethics2011BI, NSP,
Umeå School of Business,
SKEMA Business School, France,
University of Tech Sydney, Australia,
RMIT University, Melbourne, Australia,
ProsjektbeskrivelseResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Ny ISO-standard innen prosjektledelse2011NSP, NFPISO 21500:2012Resultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Prosjekt management East and West2011NSPRapport-project-management-east-and-westResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Agile metoder i ulike prosjektfaser, betydning for anvendelse og fokus2010NSPRapport-agile-metoder-i-ulike-prosjektfaserResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder2010NSPSluttrapport-forholdet-mellom-prosjekteier-og-prosjektleder
Resultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Praktisk usikkerhetsstyring (PUS)2010SINTEF, NTNU, BIPUSResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Relasjonene prosjekteier-prosjektleder2010NSP, BIArtikkel-tidsskrift-Stryk-til-prosjekteiere-forskning-no-21052010

Masteroppgave-Relasjoner prosjekteier-prosjektleder


Konferansepaper S. Andersen

Resultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Levende usikkerhetsledelse2009NSPRapport-levende-usikkerhetsledelseResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Erfaringsoverføring og personellutvikling-læring i prosjektpraksis2008NSPRapport-erfaringsoverføring-og-personellutvikling-læring-i-prosjektpraksisResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Prosjektsamfunnet2008NSPRapport-prosjektsamfunnetResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Teori, kunnskapsgrunnlag og rammeverk innen usikkerhetsstyring av prosjekter2008NSPRapport-teori-kunnskapsgrunnlag-og-rammeverk-innen-usikkerhetsstyring-av-prosjekterResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Bruk av modenhetsmodeller og indikatorer i styring av usikkerhet2007NSPDelrapport-bruk-av-modenhetsmodeller-og-indilatorer-i-styring-av-usikkerhetResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Erfaringsoverføring gjennom KS-22006NSP/SINTEFRapport-erfaringsoverføring-gjennom-KS-2Resultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Veien gjennom KS-22006NSPHåndbok: Veien gjennom KS-2 Resultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Verktøy for Knowledge Management2006NSPRapport-verktøy-for-knowldge-managementResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Teamsammensetning og teamutvikling i prosjekter2005NSPRapport-teamsammensetning-og-teamutvikling-i-prosjekterResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Organisering av prosjekter i større selskaper2004NSP/SINTEFRapport-org-av-prosjekter-i-større-selskaperResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Produktivitet og logistikk i bygg-og anleggsbransjen2004NSP/SINTEFRapport-produktivitet-og-logistikk-i-bygg-og-anleggsbransjenResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Usikkerhet ved gjennomføring av prosjekter2004NSPRapport-usikkerhet-ved-gjennomføring-av-prosjekterResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
PS2000 Oppsummering2003 (1999) NTNUHovedprosjekt-PS2000-oppsummeringResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Implementering av prosjektbasert ledelse - Hovedrapport2003NSPRapport-implementering-av-prosjektbasert-ledelse-hovedrapportResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Implementering av prosjektbasert ledelse-Litteraturstudie2003NSPLitteraturstudie-implementering-av-prosjektbasert ledelseResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Oppstart og avslutning2003NSP/NTNURapport-oppstart-og-avslutningResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Styring mot gevinst2003NSPRapport-styring-mot-gevinstResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Arbeidsmiljø og utbrenthet i prosjekt-organisasjoner2002NSP/SINTEFRapport-arbeidsmiljø-og-utbrenthet-i-prosjekt-organisasjonerResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Kompetanse-aspektet i prosjekter2002NSP/SINTEFRapport-kompetanseaspekter-i-prosjekterResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Praktiske virtuelle prosjekt-organisasjoner2002NSP/SINTEFRapport-PVPResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Tidligfase i BA-prosjekter (BONUS)2002NSPSluttrapport-tidligfase-i-BA-prosjekter (BONUS)Resultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Best Practices in Managing Distributed Projects2001SINTEFÃ…rsrapport-best-practices-in managing-distributed-projectsResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Håndtering av prosjektets interessenter2001NSPHovedrapport-håndtering-av-prosjektets-interesseresenterResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Håndtering av prosjektets interessenter-praktisk rapport2001NSPPraktisk-rapport-håndtering-av-prosjektets-interessenter-praktisk rapportResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Management by Projects2001NSPLitteraturstudie-manangement-by-projectsResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Management by Projects-årsrapport2001NSPÃ…rsrapport-management-by-projectsResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Virtuelle prosjekt-organisasjoner 2001SINTEFRapport-virtuell-prosjekt-orgResultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Benchmarking av store prosjekter1999NTNUHovedprosjekt-benchmarking-av-store-prosjekterResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Håndbok i prosjektarbeid for små og mellomstore bedrifter / Manual for Implementing Project Management in SMEs-Examples - Hovedprosjekt1999NTNUHovedprosjekt-Håndbok-manual prosjektarb-små-mellomstore-bedrifterResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Håndbok i prosjektarbeid for små og mellomstore bedrifter. NOREL “ Eksempelsamling/ Manual for Implementing Project Management in SMEs - Ex. - Delprosjekt1999NTNUDelprosjekt-håndbok-manual-prosjektarbeid-små-mellomstore-bedrifterResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning1999NTNUDelprosjekt-kontraktstandard-for-IT-prosjekter-med -veiledningResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Risiko og internasjonale anbudskonkurranser1999SINTEFDelprosjekt-risiko-og-int-anbusdkonkurranseerResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt1998NTNUHovedprosjekt-bedre-håndtering-av-endringer-i-bygg-og anleggResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Gjennomføringsmodeller og kontraktsstrategier1998SINTEFHovedprosjekt-gjennomforingsmodeller-og-kontraktstategierResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Håndbok i virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore bedrifter1998NTNUDelprosjekt-handbok-prosjektstyring-SMBResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Informasjonsbehov i beslutnings-prosesser1998SINTEFHovedprosjekt-infobehov-i-beslutningsprosesserResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Kontrakt som styringsparameter for IT-prosjekter1998SINTEF/NTNUDelprosjekt-Kontrakt-som-styringsparameter-for -IT-prosjekterResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Prosjektoppfølging ved regnearkverktøyet PS-Light1998NTNUDelprosjekt-prosjektoppfølging-ved-regnearkverktøyetResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Styring av vedlikeholdsprosjekter - Større produksjonsstopper for utførelse av vedlikehold1998NTNUHovedprosjekt-styring-av-vedlikeholdsprosjekterResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Prosjekt-terminologi1997/2011NTNU/SINTEFHovedprosjekt-prosjekt-terminologiResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Bruk av kontrakter i prosjektstyringen1997SINTEFHovedprosjekt-bruk-av-kontrakter-i-prosjektstyringenResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Kostnadsstyring i prosjekt1997NTNU Hovedprosjekt-kostnadsstyring-i-prosjektetResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Programmerings-prosessen i Statsbygg1997NTNU/SINTEFDelprosjekt-programmerings-prosessen i StatsbyggResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Prosjekt - Teori og Praksis1997NTNU/SINTEFHovedprosjekt-prosjekt-teori-og-praksisResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Prosjektstyrings-teknikker for IT-prosjekter basert på erfaringsdata1997NTNUHovedprosjekt-prosjekt-styrings-teknikker-IT-erfaringResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Prosjekt-terminologi (A6, lommeformat)1997NTNUHåndbok-prosjektterminologiResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Suppliers to a building project1997SINTEFHovedprosjekt-suppliers-to-a-building-projectResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore bedrifter1997NTNUHovedprosjekt-virksomrettet-prosjektstyring-små-storeResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring. Arbeidsrapport juli 19971997NTNUHovedprosjekt-arbeidsrapport-1997Resultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring. Funksjonsdesign juli 19971997NTNUHovedprosjekt-funksjonsdesign-1997Resultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Benchmarking av prosjektstyring1996NTNU/SINTEFHovedprosjekt-Benchmarking-av-prosjektstyringResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Benchmarking av prosjektstyring (Delprosjekt 3)1996NTHForprosjekt-bench-marking-av-prosjektstyring (Delprosjekt 3)Resultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Benchmarking av prosjektstyring. Analysehåndbok for vurdering av prosjekter. Versjon 41996NTNUHovedprosjekt-benchmarking av prosjektstyring-analysehåndbokResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Håndbok for gjennomføring av ekspertvurderinger (Inngangsdata til LCP og bruk av ekspertvurderinger)1996NTNU/SINTEFHovedprosjekt-håndbok-for-gjennomføring-av-ekspertvurderingerResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Mindre ressurskrevende prosjektstyring1996SINTEFHovedprosjekt-mindre-ressurskrevende-prosjektstyringResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Optimalt utskiftningstidspunkt1996NTNU/SINTEFHovedprosjekt-optimalt-utskftResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Standardisering1996SINTEFDelprosjekt-StandardiseringResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Usikkerhet som styringsparameter ved prosjekt-gjennomføring1996NTNUDelprosjekt-usikkerhet-som-styringspar-ved-prosjektgjennomføringResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Enklere prosjektstyring (Delprosjekt 2)1995NTHForprosjekt-enklere prosjektstyring (Delprosjekt2)Resultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Kompetanse som styringsparameter. Grunnlag for utvikling1995NTHHovedprosjekt-kompetanse-som-styringsparameterResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Life Cycle Profit og Usikkerhet; Analyseverkøy for vurdering av fleksibilitet (Prototyp)1995NTHHovedprosjekt-LPC-og-usikkerhet-analyseverktøy-prototypResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Optimalt førstegangs reservedelsopplegg1995NTHHovedprosjekt-optimalt-førstegangs-resResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Life Cycle Profit og Usikkerhet - kap. 1-41994SINTEFRapport-LCPogusikkerhet-kap1-4Resultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Life Cycle Profit og Usikkerhet - kap. 5-81994SINTEFRapport-LCPogusikkerhet-kap5-8Resultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Nye prosjektstyringsteknikker1994NTHForstudierapport-nye prosjektstyringsteknikkerResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Produktivitet i prosjektering1994NTHForprosjekt-produktivitet-i-prosjekteringResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Concept sitt bibliotek med publikasjonerConceptCONCEPT publikasjonerRelevante kunnskapsskilder
Construction Industry Institute (CII) - Knowledge baseCIICII Knowledge baseRelevante kunnskapsskilder
Kriminell adferd, BAE-næringen. Nyttige lenker/rapporter.BAEKriminiell adferd i BAE-næringen. Lenker og rapporter.Nyttige lenker/rapporter, kriminell adferd, BAE-næringen
Project Management Institute (PMI) sin bokhandelPMIPMI bokhandelRelevante kunnskapsskilder
Prosjekteringsportalen -faglitteratur, presentasjoner, rapporter, verktøy og andre hjelpemiddel vedrørende prosjekteringsledelse og prosjekteringsprosessen.ProsjekteringsportalenProsjekteringsportalenRelevante kunnskapsskilder
ProsjektWiki - digital ordbok med felles terminologi innen prosjektledelseProsjektWikiProsjektWikiRelevante kunnskapsskilder