Tre måter å bygge opp kompetanse innenfor tidlig entreprenørinovlvering

 • Videomoduler (se gjennom når og hvor det passer deg)
 • Delta i møter/aktiviteter i Optimaltid-prosjektet (vær aktiv)
 • Artikler og vitenskapelig skriftlig materiale (oppdateres kontinuerlig)
 • Studentoppgaver

Men selvsagt er det gjennom å jobbe i prosjekt som har tidlig involvering i praksis du vil lære mest.Workshops og aktiviteter

Arrangementene er kun tilgjengelige for prosjektets partnerorganisasjoner, dersom ikke annet blir publisert i Prosjekt Norges aktivitetskalender.


Skriftlige kunnskapskilder

 • Paulos Wondimu: Tidlig involvering av entreprenør. Concept temahefte nr. 12 (lenke)
 • Magnus Svare, Martin Reiten og Ola Lædre: Entreprenørene vil involveres tidligere, artikkel Byggeindustrien (lenke)
 • Tobias Onshuus Malvik, Agnar Johansen: Grad av frihet til tidlig involvering av entreprenør, NTNU rapport. (lenke)
 • Ole Jonny Klakegg: Preparing for successful collaborative contracts. Forberedelsene til samhandlingskontrakter er sterkt påvirket av prosjektets kompleksitet (lenke)
 • Ole Jonny Klakegg: Gjennomføringsmodell – på tide å skifte trøye? Gjestekommentar Byggeindustrien (med tre underliggende fagartikler om temaet via lenker nederst på sida) (lenke)

Andre kilder

 • DFØ: Offentlige anskaffelser (lenke)
 • Lov om offentlige anskaffelser [anskaffelsesloven] (lenke)
 • Regjeringen.no: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) (lenke)
 • Regjeringen.no: Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet (rapport fra ekspertutvalg) (lenke)
 • EBA: Veileder om samspillsentreprise (lenke)
 • Entrepriserettsadvokater: Samspillsentreprise, ulike modeller (lenke)
 • Statens prosjektmodell/KS-ordningen (Concept-programmet) (lenke)
 • Regjeringen.no: Transport21 – Strategi, FoU og innovasjon (lenke)

Studentoppgaver