Fullførte prosjekter/rapporter

Er fullførte prosjekter, programmer og andre resultater som er ferdigstilt (men kan mangle sluttrapport).

Fullførte prosjekter, programmer, og andre resultater, Prosjekt Norge.

Tabellen har sorteringsfunksjon på alle kolonnene.

FoU-prosjekt, program, andre sluttresultaterÅrstall, fullførtAnsvarlig Akademisk InstitusjonResultater for lesing eller nedlasting
Gjentakende samarbeid. Ragnhild Kvålshaugen, et al.2021Prosjekt NorgeGjentakenede samarbeid
Måle effekter av digitalisering i BAE-næringa. Ragnhild Kvålshaugen, et al.2020Prosjekt NorgeMåle effekter av digitalisering i den norske byggenæringen
Bedre beslutninger og betydning av digitalisering i prosjektgjennomføring. Forprosjekt2020Prosjekt NorgeBedre beslutninger og betydning av digitalisering i prosjektgjennomføring
Hva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon?2020Prosjekt Norge/
RVO-fondet
Hva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon?
Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler. En forprosjektrapport.2019Prosjekt NorgeDelingsøkonomi. Definisjoner, tiltak og eksempler. Forprosjekt.
Integrated Project Delivery (IPD): En Litteraturstudie2019BIIntegrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie
Verktøykasse for kvantesprang2019NTNU/Prosjekt NorgeVerktøykasse for kvantesprang
Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter2019NTNU/Prosjekt NorgeSamtidig prosjektering i samferdselsprosjekter
Bygg21 Usikkerhetsstyring og samhandling i byggeprosjekter2018NTNUBygg21 Usikkerhetsstyring og samhandling
Nyttestyring i IT-prosjekter2018NTNU/Prosjekt NorgeNyttestyring i IT-prosjekter
SpeedUp2018NTNU/Prosjekt NorgeSpeedUp sluttkonferanse
Sluttrapport INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse2017NTNU, UiASluttrapport INPRO
Bygg.no, 12.12.2017, "Dette har Veidekkes Ph.D.-stipendiater funnet ut om prosjekteringsledelse"
Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender.2017SINTEFSintef bokhandel, "Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender".
Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandling. 2017NTNUKostnadsbevisst-verdiskaping-og-samhandling
Bygg21 Evalueringsmodell
2017NTNUBygg21 Evalueringsmetode: Veilederen
Bygg21 Evalueringsmodell: Verktøy
Bygg21 Plansteg 2017NTNUBygg21 Plansteg: Veileder
Bygg21 Plansteg: Rammeverk
Bygg21 Neste steg
2017NTNUBygg21 Neste Steg: Veilederen
Bygg21 Neste steg: Excel-versjonen
Bygg21 Neste steg: Verktøy for rolledefinisjon og organisering
Forprosjekt: Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling 2017NTNUForprosjekt-kunnskapsledelse-kompetanseutvikling - Les mer her!
OSCAR - Verdi for eier og bruker av eiendom2017SINTEF, NTNU/Prosjekt Norge, HiOA, EFL, KITOSCAR
Måleprosjektet - Prestasjonsmåling i BAE-næringen2017NTNU/Prosjekt NorgeMåleprosjektet 2015-2017

BNL - mer om måleprosjektet
SamBIM-Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator2016 (2013) Fafo, SINTEFSamBIM
Sluttrapport BA20152016NTNU, SINTEFSluttrapport BA2015
LES mer om BA2015 her

Linker til tidligere fullførte prosjekter og rapporter fra 2001 – 2013