Fullførte prosjekter/rapporter

Fullførte prosjekter, programmer, og andre resultater, Prosjekt Norge

FoU-prosjekt, program, andre sluttresultaterÅrstall, fullførtAnsvarlig Akademisk InstitusjonResultater for lesing eller nedlasting
Sluttrapport INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse2017NTNU, UiASluttrapport INPRO
Bygg.no, 12.12.2017, "Dette har Veidekkes Ph.D.-stipendiater funnet ut om prosjekteringsledelse"
Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender.2017SINTEFSintef bokhandel, "Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender".
Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandling. 2017NTNUKostnadsbevisst-verdiskaping-og-samhandling
Bygg21 Evalueringsmodell
(I sluttfasen)
2017NTNUBygg21 Evalueringsmetode: Veilederen
Bygg21 Evalueringsmodell: Verktøy
Bygg21 Plansteg
(I sluttfasen)
2017NTNUBygg21 Plansteg: Veileder
Bygg21 Plansteg: Rammeverk
Bygg21 Neste steg
(I sluttfasen)
2017NTNUBygg21 Neste Steg: Veilederen
Bygg21 Neste steg: Rammeverket
Bygg21 Neste steg: Verktøyet
Forprosjekt: Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling 2017NTNUForprosjekt-kunnskapsledelse-kompetanseutvikling - Les mer her!
Måleprosjektet - Presentasjonsmåling i BAE-næringen(2014) - 2017NTH, SINTEFMåleprosjektet-les her!
Sluttrapport BA201522.01.2016NTNU, SINTEFSluttrapport BA2015
LES mer om BA2015 her
SamBIM-Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator (2013) - 2016Fafo, SINTEFSamBIM