Medieoppslag, BAE-programmet

Gjestekommentarer i Byggeindustrien fra forskere i BAE-programmet.

Her er lenker til bidragene på Bygg.no:

– Anita Moum: «Lærer ikke byggenæringen av egne feil?» (19.07.2016)

– Anita Moum og Cecilie Flyen: «Industrialisering og standardisert produksjon – et hinder eller en driver for innovasjon og tilpasning?» (01.06.2015)

– Lena Bygballe: «Hvorfor trenger vi (mer) innovasjon i BAE-næringen?» (30.04.2015)

– Ole Jonny Klakegg: «Fragmentering – godt eller gale?» (11.03.2015)

Andre medieoppslag:

– Magnus Svare, Martin Reiten og Ola Lædre: «Entreprenørene vil involveres tidligere». Byggeindustrien 2016 (9) s. 41-41
– Jan Erik Duvholt, Knut Arne Follinglo og Ola Lædre: «Klager og klager, men vinner oppdragene». Byggeindustrien 2016 (11) s. 42-42
– Ole Grønberg Myrold og Ola Lædre: «Kan NTK 07 erstatte NS8407?» Byggeindustrien 2016 (15) s. 37-37
– Jan Erik Duvholt, Knut Arne Follinglo og Ola Lædre: «Kretsmestere rett til VM». Dagens næringsliv (05.04.2016)