Medieoppslag, BAE-programmet

Gjestekommentarer i Byggeindustrien fra forskere i BAE-programmet.

Her er lenker til bidragene på Bygg.no:

 

– Ole Jonny Klakegg: «Problemet er løsningen» (24.06.2019)

– Anita Moum: «Lærer ikke byggenæringen av egne feil?» (19.07.2016)

– Anita Moum og Cecilie Flyen: «Industrialisering og standardisert produksjon – et hinder eller en driver for innovasjon og tilpasning?» (01.06.2015)

– Lena Bygballe: «Hvorfor trenger vi (mer) innovasjon i BAE-næringen?» (30.04.2015)

– Ole Jonny Klakegg: «Fragmentering – godt eller gale?» (11.03.2015)

 

Andre medieoppslag:

– Bygg 21 – Byggedagene 2019 – O. J. Klakeggs innlegg – Vimeo-film, Byggindustrien (07.04.2019)
– Fagseminar Praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser, Bygg.no (13.03.2019)
– Svanhild Blakstad: Omstrukturering av fylkesveiene, Bygg.no (26.10.2018)
– Ådne Holmleid: Forskningsprosjektet Samhandling og Prosessledelse Bygg.no (19.03.2018)
– Egil Skavang styreleder i BAE-programmet, Bygg.no (27.11.2017)
– Magnus Svare, Martin Reiten og Ola Lædre: «Entreprenørene vil involveres tidligere». Byggeindustrien 2016 (9) s. 41-41
– Jan Erik Duvholt, Knut Arne Follinglo og Ola Lædre: «Klager og klager, men vinner oppdragene». Byggeindustrien 2016 (11) s. 42-42
– Ole Grønberg Myrold og Ola Lædre: «Kan NTK 07 erstatte NS8407?» Byggeindustrien 2016 (15) s. 37-37
– Jan Erik Duvholt, Knut Arne Follinglo og Ola Lædre: «Kretsmestere rett til VM». Dagens næringsliv (05.04.2016)