Program for bygg, anlegg og eiendom i Prosjekt Norge (BAE-programmet), retter seg mot ei næringen som står overfor utfordringer som krever utvikling, innovasjon og en tverrfaglig og langsiktig tilnærming.  BAE-programmet jobber for bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv.

Les mer om programmet her…

 

Mal og evalueringskriteriene for forslag til BAE-programmet

Forskning, BAE-programmet

Medieoppslag, BAE-programmet

Info om nettverket Bygdin

 

Gode prosesser i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er helt vesentlige for å oppnå bærekraftige bygg, anlegg og eiendommer og god arkitektur med høy kvalitet. Programmet skal bidra til en BAE-næring som er:

• Verdiskapende for samfunn, eiere og brukere
• Kompetent og innovativ
• Konkurransedyktig og lønnsom
• Produktiv, effektiv og sikker

Nyheter fra BAE-sektoren: