Forskning

Under fellesbetegnelsen Forskning finner en litt informasjon om hvordan Prosjekt Norges’ forskningsprosjekter blir til, programmer og all aktiv forskningsaktivitet som foregår ved Prosjekt Norge, informasjon om fullførte prosjekter, til hvem som deltar fra det akademiske miljøet.

Forskningsprosjektveiviseren viser vei til hvordan et forskningsprosjekt hos Prosjekt Norge blir til.

BAE-programmet er et program for bygg, anlegg og eiendom i Prosjekt Norge som fokuserer på kunnskapsutvikling, innovasjon og kunnskapsspredning for bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv.

Aktive prosjekter er alle de forskjellige prosjektene som Prosjekt Norge er involvert i med sine partnere og andre interessenter.

Fullførte prosjekter er fullførte prosjekter, programmer og andre resultater som er ferdigstilt (men kan mangle sluttrapport).

Fagpersoner/forskere er alle akademiske bidragsytere til Prosjekt Norge.