Kostnaden til prosjektet er bestemt  allerede ved oppsetting av prosjektet fra eierens side! Les mer her…

Forskningsrapporter kan leses her…