Har du 10 minutter? Vi oppfordrer deg til å svare på følgende undersøkelse i forbindelse med et forskningsprosjekt/masteroppgave om konsekvenser av stress og utbebrenhet i prosjektbasert arbeid:

Link til undersøkelsen

Prosjektet er tilknyttet Universitetet i Agder.

«Vår forskning har som mål å belyse eventuelle positive/negative konsekvenser av stress og utbrenthet i forbindelse med prosjektbasert arbeid.

Forskningen blir utført på individnivå. Funnene gjort i forbindelse med vårt forskningsarbeid vil kunne bli brukt til å forbedre prosjektbasert arbeid i bedrifter ved å redusere konflikt i prosjektarbeid og ved å støtte et produktivt prosjektmiljø. Vi vil forsøke å samle kunnskap, perspektiv og erfaring fra prosjektarbeidere og prosjektledere i alle de nordiske landene. Vi har utformet et elektronisk spørreskjema som vil ta mindre enn 10 minutter å svare på. Samtlige spørsmål er designet slik at man unngår eksponering av konfidensiell data; Likevel vil alle data bli behandlet anonymt og kun brukt for vitenskapelig forskning.

Undersøkelsen har også blitt omtalt og publisert av blant annet PMI Norge og Svenskt Projektforum
https://pmi-no.org/blog/id/238/reset/1
https://projektforum.se/forskning-stress-i-projekt/?fbclid=IwAR0oCH_35mAKcPK2dLNGEhqJ_zip3G5uztBqOC0OSzZLo2G-B7yzpcdyqfQ «