I et unikt samarbeid mellom akademia og næringsliv forskes det frem ny kunnskap om prosjektledelse.

Resultatene deles med involverte aktører og brukes i undervisning og kursvirksomhet.

Store prosjekter, som f.eks. utbygging av flyplassen på Gardermoen, nasjonale veiutbygginger og planlegging og bygging av sykehusbygg, er avhengig av god ledelse og styring. Det krever en helhetlig tankegang og forståelse for folk, prosess og det uforutsigbare.

Les mer om hva NTNU Videre (videreutdanning og deltidsstudier) nettopp har publisert om Prosjekt Norge HER