Vi ønsker velkommen til fagdag i USIKKERHETSLEDELSE sammen med NTNU og Forsvarsbygg på Militærhospitalet på Grev Wedels plass 1.

Programmet er som følger:

 • 0830 – 0900    Registering (påmelding via NTNU, Prosjekt Norge) (DEL 1)
 • 0900 – 0915    Velkommen – «FMA som en profesjonell prosjektorganisasjon»
 • 0915 – 1030    Forsvarsmateriell nye systemer og integrert usikkerhetshåndtering
 • 1035 – 1115    Project risk and opportunity management –an owner’s perspective-  why chase opportunitie (Professor emeritus Asbjørn Rolstadås) (Bok-lansering)
 • 1115 – 1200   Analyzing and managing uncertainty – how to exploit opportunities in a changing world (Professor Agnar   Johansen)
 • 1200 – 1300   Lunsj
 • 1300 – 1345   Kvalitetssikring  av kostnadsoverslag av komplekse prosjekt – erfaringer (OPAK)
 • 1345 – 1400   Pause med kaffe
 • 1400 – 1440   Contractual practices and collaborative relationship (Professor George Jergeas)
 • 1445 – 1515   Usikkerhetsstyring i Statsbygg-erfaringer fra bygging av nytt Nasjonalmuseum (Yvonne C. Bridget Bjerke)
 • 1515 – 1545   Refleksjoner om veien videre- prosjektene blir stadig større, mer komplekse og usikre – hvilke muligheter   ligger i dette, hva bør utvikles av kunnskap for å håndterer slike prosjekter? (NTNU /ProsjektNorge)

 

 • 1545              Avgang til Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN), ved Aker brygge (DEL 2)
 • 1600              Vi møtes på Mellomstasjon* – PNN 65.000 kvm, mer sikkert enn Norges Bank, mer spektakulært enn Operaen og til en pris av ca 6 MRD NOK, foredrag og omvisning ved prosjektdirektør Steinar Støre Statsbygg

* Her må man iføre seg verneutstyr for byggeplass

Påmeldingsfrist: 03.10.19

(Du kan melde deg på bare første del eller begge.)