Vi ønsker velkommen til fagdag i USIKKERHETSLEDELSE sammen med NTNU og Forsvarsbygg på Militærhospitalet på Grev Wedels plass 1.

Programmet er som følger:

 • 0830 – 0900   Registering (påmelding via NTNU, prosjekt Norge) (DEL 1)
 • 0900 – 0915   Velkommen – FMA som en profesjonell prosjektorganisasjon
 • 0915 – 1030   Forsvarsmateriell – nye systemer og integrert usikkerhetshåndtering (Petter Eik Andreasen, Forsvarsmateriell/Halvard Kilde, Metier)
 • 1030 – 1040   KAFFEPAUSE/COFFEE BREAK
 • 1040 – 1110   Project risk and opportunity management – an owner’s perspective– (Professor emeritus Asbjørn Rolstadås)
 • 1110 – 1125    KAFFEPAUSE/COFFEE BREAK
 • 1125 – 1200    Analyzing and managing uncertainty – how to exploit opportunities in a changing world (Professor Agnar Johansen)
 • 1200 – 1250    LUNSJ/LUNCH
 • 1250 – 1300    Årets prosjektkonferanse – (Anne Live Vaagasar, Prosjekt Norge)
 • 1300 – 1345    Kvalitetssikring av kostnadsoverslag av komplekse prosjekt – erfaringer (Jan Henry Hansen / Runar Gravdal, OPAK)
 • 1345 – 1350    KAFFEPAUSE/COFFEE BREAK
 • 1400 – 1440    Hunting opportunities true collaborative relationship (Professor George Jergeas)
 • 1445 – 1515    Usikkerhetsstyring i Statsbygg-erfaringer fra bygging av nytt Nasjonalmuseum (Yvonne Bjerke, Statsbygg)
 • 1515 – 1545    Refleksjoner om veien videre/Reflexion and how to move forward – prosjektene blir stadig større, mer komplekse og usikre –
  hvilke muligheter ligger i dette, hva bør utvikles av kunnskap for å håndterer slike prosjekter? –
  rundebord /panel debatt med speakers  (Moderater – Petter Eik Andresen)

 

 • 1545              Avgang til Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN), ved Aker brygge (DEL 2)
 • 1600              Vi møtes på Mellomstasjon* – PNN 65.000 kvm, mer sikkert enn Norges Bank, mer spektakulært enn Operaen
  og til en pris av ca 6 MRD NOK, foredrag og omvisning ved prosjektdirektør Steinar Støre, Statsbygg

* Her må man iføre seg verneutstyr for byggeplass

Påmeldingsfrist: 03.10.19

(Du kan melde deg på bare første del eller begge.)