Kommende arrangementer

Laster Arrangementer

Arrangementer Search and Views Navigation

Arrangement Views Navigation

februar 2020

KunnskapsArena Porteføljestyring

11. februar 2020 @ 09:00 - 12:00
BI Oslo, Nydalsveien 37
Oslo, BI, Nydalen 0484
+ Google-kart

PÅMELDINGMøte 1/20 - Oppstart på serien med fagtemaer knyttet til porteføljestyring. Det var i alt 6 temaer som ble valgt ut…

Les mer »

april 2020

KA – KunnskapsArena Prosjektplanlegging – Planlegging for usikkerhet. (Les mer…)

23. april 2020 @ 12:00 - 14:30

KunnskapsArena Prosjektplanlegging - Tema: Planlegging for usikkerhet

- Om virtuelle team, kjøreregler, verktøy, pedagogikk (Tore)
- Hovedinnlegg: Schedule Risk Analyses, på forskjellige nivå, kommunikasjon, presentasjon, verktøy – med utgangspunkt Avinor Flysikring.
- Workshop, diskusjon

Les mer »

KA – KunnskapsArena Porteføljestyring. Tema: Produktstyring (Les mer…)

28. april 2020 @ 09:00 - 11:00

Prosjekt- og produkt/(system)-tankegang 
Livsløpsperspektiv
Hybrid porteføljestyring
Prosjekter og verdistrømmer
Intersoft skulle vært vertskap hos Microsoft .  Dette blir nå avholdt som et digitalt møte pga Corona-situasjonen.

Les mer »

mai 2020

Ny KunnskapsArena: AI i prosjekter. Les mer…

26. mai 2020 @ 12:00 - 12:45

«KunnskapsArena (KA) AI i prosjekter» skal gi erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Vi har hatt en digital samling (17. april) som en forsiktig start.  Dette ga mersmak og derfor etablerer vi nå en fast KA innen dette temaet, under ledelse av professor Nils Olsson, NTNU.

- Demonstrasjon av AI i design- og tidligfase av prosjekter, med eksempler fra samarbeidspartnere i Spania.
- Erfaringsutveksling og innspill på "KA - AI i prosjekter"

Les mer for utfyllende informasjon og påmelding.

Les mer »

juni 2020

Ny KunnskapsArena: Sikkerhet i prosjekter – må dessverre utsettes til august. Les mer…

11. juni 2020 @ 12:00 - 12:45

Er det noe galt med risikomatriser? Kan de brukes hensiktsmessig som beslutningsstøtte?

Forskningslitteraturen peker på flere svakheter ved risikomatriser, som står sentralt i vurdering av ulykkesrisiko i BA-prosjekter. Dette inkluderer bl.a. vilkårlige akseptkriterier, basert på subjektive evalueringer, og de tar ikke hensyn til usikkerhet og manglende detaljeringsnivå. På den annen side peker også litteraturen på en rekke styrker ved risikomatrisen, som : lett forståelig, grafisk fremstilling, involverende, gir transparente beslutningsprosesser m.m.

Eirik Alberechtsen vil lede denne nye KunnskapsArenaen. Bli med fra starten.

Les mer »

Ny KunnskapsArena: Systematisk ferdigstillelse (Les mer…)

17. juni 2020 @ 12:00 - 14:00

Vi gjennomfører et første møte i onsdag 17. juni klokken 1200-1400.
Teresa Beste fra Statsbygg har analysert effekten av systematisk ferdigstillelse i profilerte byggeprosjekter, og vil dele sine erfaringer og konklusjoner fra analysen som hovedinnlegg på møtet.
Leder for denne arenaen er Tore Aalberg.

Les mer »

august 2020

Workshop i KunnskapArena AI: Ongoing work in the NORSPA project, (Generative design and Industry/Construction 4.0). Read more …

12. august 2020 @ 12:00 - 12:45

Vi følger opp webinaret fra i vår* med Javier Alonso Madrid. Denne gangen ønsker vi å vise et konkret eksempel…

Les mer »

KA VDC – Webinar «Applied psychology in VDC/construction management»

25. august 2020 @ 14:00 - 15:30

Presented by: Prof. Jacqueline Wheatcroft, University of Gloucestershire, UKdigi https://www.glos.ac.uk/academic-schools/natural-and-social-sciences/staff-profiles/pages/s2116110-jacqueline-wheatcroft.aspx  with assistance of Prof. Eilif Hjelseth (eilif.hjelseth@ntnu.no) and researcher Sujesh…

Les mer »

september 2020

KunnskapsArena Prosjektplanlegging. Tema: Bedre planlegging og porteføljestyring…

7. september 2020 @ 12:00 - 14:30

"Bedre planlegging med Last Planner og Critical Path Method" og "Portefølje og prosjektstyringsfunksjoner i Oracle Primavera Cloud". Hvis dere har…

Les mer »

oktober 2020

KunnskapsArena Sikkerhet i BA. Tema: Rapportering

6. oktober 2020 @ 09:00 - 10:30

Rapportering av uønskede hendelser og forhold - hva fremmer og hemmer rapportering? Rapportering av uønskede hendelser og forhold er et…

Les mer »
+ Eksporter arrangementer