Kommende arrangementer

Laster Arrangementer

Tidligere Arrangementer › Digital DelingsArena

Arrangementer Search and Views Navigation

Arrangement Views Navigation

juni 2020

KA VDC – lunsjseminar – VDC på norsk (Les mer…)

4. juni 2020 @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) VDC» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Bakgrunnen for dagens tema er Prosjekt Norge har mange som har jobbet med integrerte prosjekter (Integrating Project Delivery, IPD). I tillegg har over 200 fagpersoner i nesten ett år gjennomført VDC sertifisering.

VDC på norsk: Hvordan utvikle et faglig VDC miljø – Samarbeid med andre fagmiljøer

Tema i dette korte KA VDC-seminaret:

- Kort presentasjon av status for VDC kompetanse i Norge og internasjonalt: Over 200 VDC-sertifiserte 15. mai 2020, mange med tidligere sertifisering, og mange med annen type IPD/VDC kompetanse
- Kort oversikt over ulike «arenaer» for erfaringsdeling
- Samarbeid med andre fagmiljøer om felles aktiviteter
- Presentasjon av videre planer for etablering av ett norsk VDC-fagmiljø

Her legger vi opp til innspill og forslag fra dere, nå og etter seminaret.

Les mer »

KA Digital samhandling – lunsjseminar om BIM kompetanse (Les mer…)

16. juni 2020 @ 12:00 - 12:45

Dette er en del av «KunnskapsArena (KA) Digital samhandling» for erfaringsdeling og kunnskaps-påfyll. Nettbasert for tiden – så du må ordne lunsj selv. Håper du kan bli med!

Dagens tema er todelt:
- Del 1   BIM-kompetanse
Eilif Hjelseth gir en oversikt over ulik type BIM-kompetanse og hvor denne kompetansen tilbys. Vi vil legge spesielt vekt på bestillerkompetanse. I tillegg vil det være en kort diskusjonsrunde der du gjerne må bidra med dine erfaringer.

- Del 2   Digital modenhet
Prosjekt Norge har gjennomført en studie der de har kartlagt digital modenhet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.  Stein Mjøen presenterer resultatene og tar imot kommentarer.

Neste workshop fokuser på hvordan vi tilbyr – og stiller krav til BIM-leveranser i mindre prosjekter. Her oppfordrer vi dere til å dele erfaringer fra egne prosjekter.

Les mer »

august 2020

Lunsjseminar: Bedre bygg med digitale byggeprosjekter

26. august 2020 @ 11:30 - 12:15

På oppfordring blir det en ønskereprise på dette innlegget som Anett Andreassen (Statsbygg) holdt på Prosjekt Norges Partnerforum hos Bane…

Les mer »

oktober 2020

Digital DelingsArena: Læring i prosjektbaserte organisasjoner – Learning in project based organizations. Register today…

22. oktober 2020 @ 09:30 - 10:45

Do we do the same faults over and over again? Is there time and space for learning in projects? Is it important?
This Digital Sharing Arena will be held in English, but please feel free to ask questions in Norwegian. Bassam Hussein, Associate Professor at NTNU / MTP, is the author of the recently published: «Let’s Really Learn from Projects». The aim of the book is to explore the prerequisites for project learning in project-based organizations.

Les mer »

november 2020

Endringsledelse og digital transformasjon i prosjekter – Del 3: Endring i arbeidsformer og virksomhetsmodeller, ved Torbjørn Larsen. Meld deg på…

25. november 2020 @ 10:00 - 10:45

Eksponentiell utvikling av informasjonsteknologi driver et digitalt paradigmeskifte som endrer rammebetingelsene for samfunns- og arbeidsliv.
Mange virksomheter opplever at deres evne til effektiv læring, problemløsing og utvikling står i veien for raskere innovasjon og økt verdiskaping.  Uten god endrings-evne og flyt i utviklingsarbeidet vil  etterslepet vokse når farten i omgivelsene øker. 
Digital transformasjon er krevende. Digitalisering er IKKE et IT-prosjekt. Det handler om organisasjons- og virksomhetsutvikling.  Krav til radikal innovasjon, utvikling og omstilling under usikre rammebetingelser driver frem behov for nye organisasjons- og arbeidsformer. Disse utfordrer lederskap, kultur og kompetanse i tradisjonelle virksomheter.  Vinnerne i det 21. århundre er profesjonelle, tillits-baserte og lærende kompetansevirksomheter/-nettverk som jobber kontinuerlig og systematisk med å utvikle verdiskapingen sin - i nært samarbeid med omgivelsene og målgruppene de er til for.

Torbjørn Larsen har bakgrunn fra programvareindustrien og har 25 års erfaring fra ledelse og rådgivning i privat og offentlig sektor. Som en av landets mest erfarne teknologiledere har han omfattende erfaring med SW utvikling, digitalisering, organisasjonsutvikling, kulturbygging og transformasjonsledelse.

Les mer »

januar 2021

Endringsledelse og digital transformasjon: Del 4: Internorganiserte prosjektteam og digitale endringsreiser

6. januar 2021 @ 10:00 - 11:00

Hva innebærer egentlig digital transformasjon for større prosjekter? Hvilke trusler innebærer ny teknologi og hvilke hjelpemidler har vi allerede tilgjengelig…

Les mer »

Læring i prosjektbaserte organisasjoner – Del 2: Organisasjonslæring. Med Bassam Hussein

13. januar 2021 @ 12:00 - 13:15

Del 2 i Digital DelingsArena om Læring i prosjekter. Med Bassam Hussein.

Les mer »

Digital DelingsArena: Resultater fra forprosjektet «Måling av effekter av digitalisering i den norske byggenæringen»

28. januar 2021 @ 09:00 - 10:00

Forskningsfunn, ved professor Ragnhild Kvålshaugen

Les mer »

mars 2021

Partnerforum 1/21

3. mars 2021 @ 12:00 - 16:00

Statsråd Hareide kommer. Kommer du?
Forbeholdt Prosjekt Norges partnere.

Les mer »

april 2021

Digitalisering – med BuidlingSMART og Prosjekt Norge

15. april 2021 @ 10:00 - 11:15

Hvilken kunnskap har bransjen? Hvordan er kulturen i forhold til digitalisering? Hvordan kan vi løfte digital kompetanse og kultur?
Prosjekt Norge og BuildlingSMART.
Innledere: Rune Døssland, Skarpe, Anett Andreassen, Statsbygg og Tale Skjølsvik, Oslo Met.

Les mer »

juni 2021

KunnskapsArena LIP – Systematisk læring på tvers av organisasjoner fra prosjekt til prosjekt

16. juni 2021 @ 12:00 - 13:15

KunnskapsArena om Læring i prosjekter. Med Bassam Hussein. Kan vi få til systematisk læring fra prosjekt til prosjekt på tvers av organisasjoner slik at dårlige løsninger ikke repeteres og gode løsninger kan videreutvikles?
Dagens prosjektcase: Smart bygging av omsorgsboliger.
Gjesteinnleder erAnne-Ruth Jangaard, som vil ta opp og belyse flere spørsmål som mange organisasjoner både opptatt av og har en del utfordringer med.

Les mer »

september 2021

Hva er digital transformasjon? Ny webinarserie…

16. september 2021 @ 09:00 - 09:55

"Hva er digital transformasjon? Fra hvorfor til hvordan."
Dette er første møte i en ny webinarserie som tar for seg digital transformasjon og endring i byggenæringen. I  samarbeid med DevoTeam og buildingSmart tar vi denne høsten for oss digital transformasjon med fokus på bl.a. ledelse og styring, og innovasjon og involvering av brukere.

Les mer »
+ Eksporter arrangementer