Kommende arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Partnerforum, lunsj-til-lunsj

2. september @ 12:00 - 3. september @ 12:30

Isolasjonen er over og vi vil gjerne møtes for å gjenskape de sosiale samarbeids-relasjonene og utveksle erfaringer og kunnskaper gjennom en praktisk workshop med gruppevis løsning av oppgaver innen risikostyring, kontraktstrategier, kostnadsreduksjoner, kvalitetsplaner og anskaffelses-prosesser.

Benytt en unik mulighet til å teste ut konkrete case og få umiddelbar respons og innspill på ulike måter å gjøre dette på, gjennom en faglig testarena for tilnærminger fra ulike deltagere. Erfaringer på tvers av grenser vil kunne være en naturlig forventning. Vi vil bruke case fra Statsbygg sitt prosjekt rundt Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Kombinasjonen konkrete emner, praktiske løsningsforslag og teoretisk tilnærming skal gjøre workshop-en til lærerik utviklingsarena.

 

Første dag blir det oppmøte til lunsj og workshop på Bygdøy Folkemuseum, hvor deltagerne deles inn i grupper som skal sirkulere rundt i ei utendørs løype med 5 ulike poster innenfor nevnte fagområder. Oppgavene blir lagt opp som en konkurranse med kåring av vinnergruppe og premiering. Statsbygg vil bemanne de ulike postene med personell som er involvert i de konkret oppgavene som casene utgjør. I tillegg vil Prosjekt Norge stille med vitenskapelig personale som fordeles på gruppene og får rollen som veiledere/-diskusjonspartner under oppgaveløsningen. Første dag avsluttes med middag i gjestestuene kl. 17:30

 

Andre dag: 3 september): Samling inne i sentrum kl 09:00 i egnet lokale med formalsaker, faglige presentasjoner og diskusjoner.

Fagtema: Håndtering av prosjekter med et krevende interessentbilde:

Vi får bl.a. høre mer om

– Kraftledningsprosjekter i bynære områder, ved Siri Revelsby, prosjektleder Hamang-Bærum-Smestad, Statnett

– Nytt regjeringskvartal, inkl. Y-blokka, ved Knut Jørgensen, prosjektdirektør Nytt Regjeringskvartal, Statsbygg

– Erfaringer fra Norges første forsøk med interkommunal reguleringsplan, Nye veiers E18 Dørdal – Grimstad ved Anne Rita Bakken, Research Director, SINTEF

Vi avslutter med lunsj kl 11:45-12:30

 

Invitasjon til Partnerforum

Kun for partnere.

Detaljer

Start:
2. september @ 12:00
Slutt:
3. september @ 12:30
Kategorier for Arrangement:
,