Kommende arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

KunnskapsArena og workshop: Høyt Presterende Team. Meld deg på…

19. november 2020 @ 08:30 - 11:00

Med bakgrunn i utviklingsprogrammet for høyt presterende team etablerer vi en KunnskapsArena for praktisk innovasjon. Avspark 19. november 2020 i Teams. Bli med fra starten – dette blir spennende!

Vi starter kl. 08:30

 • Velkommen og bakgrunn for denne KunnskapsArenaen
   • Hvorfor tok vi; Prosjekt Norge, NTNU og Marstrand – et felles initiativ til en bransjedugnad om HPT?
   • Presentasjon av deltagerne
   • Informasjon om HPT utviklingsprogram som kjøres høsten 2020
   • Diskusjon.: Hvorfor er HPT viktig?

PAUSE – 10 min

 • Vi deler og diskuterer foreløpige innsikter fra utviklingsprogrammet om HPT
   • Vi inviterer til en diskusjon og gruppearbeid om: «Hva skal til for at ledelsen blir motivert for å investere tilstrekkelig for å ta ut verdipotensialet i HPT?» Resultat av gruppearbeidet skal bidra inn i arbeidet med å ferdigstille veilederen for HPT

PAUSE – 10 min

 • Informasjon om fremtidige KA HPT
   • FoU som drivkraft for praktisk innovasjon og kunnskapsutvikling
   • Workshop som arbeidsform

 

 • Om neste møte, i januar -21
   • Lansering av HPT veileder
   • Teamevalueringer
   • Marstrands erfaringer med teamevalueringer som del av offentlig anskaffelser – med eksempler fra både byggherre og entreprenør.

 

 • Innspill fra deltagerne om mulige tema på fremtidige KA for HPT

REGISTRER DEG for å motta webinarlenke:

Lars Kristian Hunn har over 20 over års erfaring som strategisk og operativ leder fra virksomhetsutvikling i industri og byggebransje, med spisskompetanse i tverrfaglig samhandling. Ansvarsområder har vært virksomhets- og organisasjonsutvikling, strategiutvikling, lederutvikling, teknologiledelse, FoU -ledelse, lean- og forbedringsarbeid i prosjektbaserte virksomheter med inntil 5 mrd i omsetning.

Lars Kristian brenner for å bygge tverrfaglige team som får folk til å prestere så bra som mulig på så kort tid som mulig. Lars Kristian foreleser og forsker ved NMBU og NTNU. Han er en foredragsholder som engasjerer.

Erik Dammen har over 20 års erfaring som leder, rådgiver, kursleder, prosjektleder og prosjekteier. Han har  jobbet internasjonalt på tvers av ulike bransjer, på både kunde- og leverandørsiden i både offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet for BA-næringen, olje og gass, energi, IT og forvaltning.

Erik har vært rådgiver, veileder og lært opp ca 15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca. 50 forbedringsprogrammer.

Ole Jonny Klakegg  er professor i prosjektledelse ved NTNU. Han har 28 års erfaring frå undervisning, forsking og konsulentverksemd innan prosjektledelse. 15 av desse åra var i privat sektor i ulike konsulentselskap. I dag er han knytt til forsking på gjennomføringsmodellar i tett samarbeid med BAE-næringa. I tillegg er han knytt til WSP som spesialrådgjevar  Tidlegare var Klakegg ansvarleg for forskinga på store statlege investeringsprosjekt i Concept-programmet ved NTNU.

Forskingsinteressene rommar fleire store tema innan eigarstyring og leiing av prosjekt. For tida er ei hovudinteresse å relatere det vi har lært i Noreg til ein internasjonal kontekst. Eit anna fokusområde er konsekvensen av og føresetnadane for vellykka digitalisering i BAE-næringa. Ikkje minst korleis vi kan utvikle høgare prestasjonsnivå i byggenæringa.  Ole Jonny har følgjande posisjonar i forsking: Programleiar for BAE-programmet i Prosjekt Norge. Leiar for Construction City Cluster sitt FoU-panel. Medlem i programrådet for forsking på campus-utviklinga ved NTNU.

KA HPT er en KunnskapsArena som har kommet for å bli – 4 samlinger/workshops vinter/vår 2021 for Prosjekt Norges partnere og andre inviterte.

Faglig ansvarlig: Lars Kristian Hunn.

Når C-19-situasjonen  tillater det vil vi legge opp til  fysisk samling kombinert med digital deltagelse. Neste KA HPT arrangeres i slutten av januar 2021. Mer info og invitasjon kommer.

Fakta om KA HPT – KunnskapsArena «Høyt Presterende Team»

 • Vi bruker Workshop som arbeidsform
 • Her skal vi dele og utveksle egne erfaringer om HPT
 • Her skal vi både få og gi inspirasjon OG utfordre etablerte vaner og sannheter
 • Her skal vi drive forbedringsarbeid for å utvikle gode praktiske måter å skape HPT
 • Målet er også å vise hvordan vi jobber med målrettet FoU for å skape innsikt på hvordan vi kan bedre praksis
 • Deltagerne skal selv bidra og lære for å drive eget forbedringsarbeid og fremme HPT i egen organisasjon
 • Deltagerne/partnere inviteres til å selv bidra med egne erfaringer og relevante eksempler i fremtidige samlinger

Detaljer

Dato:
19. november 2020
Tid
08:30 - 11:00
Kategorier for Arrangement:
, , ,