Kommende arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

KA Porteføljestyring: Prioritering og valg av prosjekter fra et finansanalytisk ståsted og kombinert med ivaretakelse av bærekraft og samfunnsansvar

15. juni 2021 @ 08:35 - 09:30

08:35 – 08:40  Innledning, Jon Lereim

08:40 – 09:15:  «Hvordan utvikle og investere i selskaper som skal levere bærekraftig løsninger for fremtiden, når bærekraft og finans er like viktig?», Jeanett Bergan, bærekraftdirektør i Aker Horizons

09:15 – 09:30   Diskusjon

Jeanett Bergan har nettopp inntatt rollen som bærekraftsdirektør i Aker Horizons. Aker Horizons er et børsnotert investeringsselskap som skal utvikle og finansiere selskaper som er positive for planeten vår og bidrar til å løse klimautfordringen. Jeanett kommer fra stillingen som leder for ansvarlige investeringer i KLP og har mer enn 20 års erfaring fra bærekraft, investeringer og virksomhetsstyring. Tidligere arbeidsgivere inkluderer også KPMG, PwC og Storebrand.

Jon Lereim er faglig leder for KA Porteføljestyring. Jon er professor II ved BI og har lang erfaring fra industrien.  Han har blant annet vært ansatt i ulike lederjobber på senior- og Executive-nivå hos flere store offshore-aktører.  I tillegg har han lang erfaring som uavhengig rådgiver og prosjektleder for bl.a. et vidt spekter av utbyggere og entreprenører onshore og offshore.

Prosjekt Norge tilbyr arenaer som skal tilføre deltakerne ny kunnskap og mulighet til å teste ut egne tanker og idéer. Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen for å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Registrer deg for webinarlenke:

KA – KunnskapsArena

KA er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt.

Under korona-epidemien holder vi foreløpig  alle møter digitalt, og til dels satser vi derfor på flere kortere samlinger.  Vi ser for oss en en kombinasjon av digitale og fysiske møter etter hvert som smittesituasjonen tillater det.


Hvilket tema vi skal ta opp i dette møtet i KunnskapsArena Porteføljestyring. Det er mye å velge blant:

 1. Porteføljestyring fra strategisk til operativt nivå, hvordan sikre konsistens og sammenheng.
 2. Når skal et produkt i backloggen løses som prosjekt og når skal det håndteres av eksisterende team, er det noen universelle kriterier?
 3. Hva finnes av gode verktøy for porteføljestyring?
 4. Lean porteføljestyring: Hva legger vi i dette? Hvordan kan det gjennomføres?
 5. Effektfokusert porteføljestyring – hvordan sikre maksimering av nytte?
 6. Hvordan kan vi profesjonalisere våre kunder ifht porteføljestyring og prosjektledelse?
 7. Porteføljestyring av utbyggingsprosjekter og driftskontrakter. Hvordan sikre optimal ressursbruk og med akseptabelt risiko.
 8. Utvalgte fordypningstemaer og gjennomgang av nyeste forskningsartikler innen porteføljestyring
 9. Sette porteføljestyring som sentralt virkemiddel for prosjekteiere i koordinering og sammenheng mellom prosjekteierrolle, porteføljelederrolle og virksomhetsstrategi
 10. Betydning av digitalisering og AI på porteføljestyring

11.Concept-rapporten om porteføljestyring i offentlig sektor => i andre halvår 2021


De neste møtene planlegges henholdsvis ultimo august, medio oktober og primo desember.

Detaljer

Dato:
15. juni 2021
Tid
08:35 - 09:30
Kategori for Arrangement:

Sted

Teams