Arrangementet ble gjennomført med innlegg fra Equinor, Gassco, Subsea 7, Aker Solutions og BI. I tillegg var representaner fra BKK, Energi Norge og NTE representert.

Det ble et fruktbart møte og en rekke med FoU-behov ble identifisert;

  • Eierstyring i det digitale rom
  • Kartlegging av modenhets- og ferdighetsnivå innen prosjektgjennomføring
  • Hvordan kan fremtidens prosjektmodeller og prosjektkompetanse støtte optimal ressursforvaltning
  • Nye byggemetoder og investeringsmodeller som følge v klimatiltakene
  • Kompensasjonsmodeller inn mot digitalisering
  • Ressursstyring
  • «Digitaliseringselefanten»

Et interimsstyre for klyngen bestående av representanter fra Equinor, Gassco, Aker BP, NTE og Sweco er etablert. Det første møtet for styret vil avholdes så snart som mulig i 2019.  Videre er det planlagt klyngemøter i april og oktober.