Hva innebærer egentlig digital transformasjon for større prosjekter? Hvilke trusler innebærer ny teknologi og hvilke hjelpemidler har vi allerede tilgjengelig for å skape nye muligheter?

Paradoksalt nok fører økt digitalisering til større krav til samarbeid. Dette stiller større krav til ledelse, team-utvikling, endringsarbeid og nye former for prosjektstyring hvor tillit og transparens er viktige stikkord. Suksess fordrer at reelt prosjektsamarbeid starter tidlig og gjerne før prosjektet starter.

Vi takker Endre Sjøvold og Johan Arnt Vatnan for et meget godt og engasjerende webinar. Det ble understreket ved mange gode tilbakemeldinger fra de 60-70 personer som deltok.

På Prosjekt Norges youtube-kanal finner du opptaket.

Johan Arnt Vatnan er utbyggingsdirektør i Nye Veier, del av Nye Veiers ledergruppe med ansvar for porteføljen på E18 og E6 i Trøndelag. Han har tidligere erfaring fra ledende stillinger i NCC, Helsebygg Midt-Norge med St. Olavs Hospital, Skanska, og MetierOEC ved ledelse av store investeringsprosjekter og porteføljer innen bygg, anlegg og IKT. Sentralt de siste 10-årene har vært innføring av nye gjennomføringsmodeller, digital samhandling med utvikling av BIM og AIM samt Lean construction. Formell bakgrunn er siv. Ing. NTNU med tilleggsutdannelse innen økonomi og prosjektledelse.

Johan Arnt Vatnan er utbyggingsdirektør i Nye Veier, del av Nye Veiers ledergruppe med ansvar for porteføljen på E18 og E6 i Trøndelag. Han har tidligere erfaring fra ledende stillinger i NCC, Helsebygg Midt-Norge med St. Olavs Hospital, Skanska, og MetierOEC ved ledelse av store investeringsprosjekter og porteføljer innen bygg, anlegg og IKT. Sentralt de siste 10-årene har vært innføring av nye gjennomføringsmodeller, digital samhandling med utvikling av BIM og AIM samt Lean construction. Formell bakgrunn er siv. Ing. NTNU med tilleggsutdannelse innen økonomi og prosjektledelse.