Dyktige studenter kan skrive masteroppgave for dere.

Bildet over: Studentene Tor Thorsrud Sporsem og Asle Ødven er eksempler på masterstudenter som har jobbet ute i næringslivet med masteroppgaver.

Som vanlig er det svært ønskelig å knytte studentenes arbeid til problem­stillinger i næringslivet og/eller pågående FoU-arbeid.

Vi vil med dette invitere alle partnerne i Prosjekt Norge til å foreslå tema/­oppgaver. Studentene arbeider med et rikt utvalg av fagområder, men det bør være en kopling til prosjektledelse/prosjektarbeid på ett eller annet vis. Avhengig av tema kan studentene komme fra alle disse utdannings­institu­sjonene.  (Merk at institusjonene har litt ulikt omfang.) Studentene representerer stor arbeidskapasitet og all erfaring tilsier at de produserer resultater som både er nyttige for dere som virksomheter og bidrar med ny kunnskap innen prosjektledelse generelt.

Et nytt kull med dyktige studenter starter på siste året av studiene i august.

Send en grov tittel og 2-3 linjer om oppgavens innhold, innen 23. mars. De ulike instituttene vil presentere oppgaveforslagene for studentene utover i april før de foretar sine valg i mai.

Generelle forslag kan sendes til Bjørn Andersen, mens eksplisitte oppgaver som passer til den enkelte utdanningsinstitusjon kan spilles inn direkte til dennes kontaktperson:

NTNU          Bjørn Andersen (bjorn.andersen@ntnu.no)

NMBU         Tor Kristian Stevik (tor.stevik@nmbu.no)

UiA              Bo Terje Kalaas (bo.t.kalsaas@uia.no) og Gøril Hannås  (goril.hannas@uia.no)

BI                Lena Bygballe lena.bygballe@bi.no