Prosjekt Norge inviterer rådgivings- og konsulentbransjen til møte for å diskutere utfordringer og muligheter knyttet til hyppigere endringer, digitalisering, kortere beslutningsprosesser og endrede krav til både forretningsmodeller og gjennomføring av prosjekter.

I tillegg ser vi at mange prosjekteiere eksperimenterer med ulike tilnærminger til anskaffelser/kontrahering som det også er viktig å samle erfaringer om.

Siden rådgivnings- og konsulentbransjen opererer mye i sjiktet mellom bestillere og leverandører, får de førstehånds kjennskap til det som fungerer godt og ikke. Derfor ønsker Prosjekt Norge å ta ut det potensialet som ligger i å lytte til denne viktige ressursen.

Dette er eksklusivt for Prosjekt Norges partnere. Kontakt Stein Mjøen om du ønsker å delta.