Når vi snakker om digitalisering og byggebransjen, er det BIM som de fleste kommer til å tenke på. Uansett om du er arkitekt, konsulent, ingeniør, prosjektleder, entreprenør, leverandør eller byggherre – BIM har blitt et viktig verktøy for samhandling for de fleste aktørene i næringen.

En av våre forventninger til bruken av BIM er at den gir større tilgjengelighet til informasjon, og derved reduserer potensialet for opportunisme og uheldige beslutninger som ikke tjener prosjektet. Som en del av vår forskning prøver vi å avdekke om realiteten knyttet til digitalisering (spesielt BIM) samsvarer med forventningene. Vi trenger din hjelp til å få kunnskap om hvordan de som jobber i byggebransjen opplever dette.

Masterstudenten Tausif Ahmed Ishtiaque ved NTNU har laget en kort survey som skal hjelpe oss å avsløre om realiteten stemmer med det teorien sier. Den tar om lag 10 minutt å fullføre. Målgruppen er alle som jobber i byggenæringen.

Undersøkelse: Påvirkning fra BIM på styring og beslutninger i prosjekt: https://nettskjema.no/a/bim4prosjektledelse

 

På forhånd tusen takk! Din deltakelse er viktig for oss. Dersom det viser seg at teorien ikke er i samsvar med den opplevde virkeligheten, trenger vi ny kunnskap om årsakene og virkningene. Ved å triangulere dette undersøkelsesresultatet med data fra gjennomførte byggeprosjekter, kan vi få et klarere bilde av faktiske forhold. Resultatene vil komme bransjen til gode gjennom ny kunnskap og bedre råd om hvordan digitaliseringen faktisk påvirker organisasjonen og prosjektene.

Undersøkelsen er fullstendig anonym. På slutten av undersøkelsen får du anledning til å bestille en kopi av resultatet.

Frist 1.mai.