I august 2018 starter NTNU med et nytt studietilbud med base på NTNU Gjøvik: Digital byggeprosess. Både innhold og form skiller seg klart fra alt vi har kunnet tilby tidligere. De første 10 kandidatene på dette masterstudiet møter CoP Digital samhandling for å presentere og demonstrere hva de driver med i studiet – bare en måned etter studiestart. Dette blir spennende og er aldri prøvd før. Det blir diskusjon om digital kompetanse for framtida.

 

I tillegg har vi et innledningsforedrag: John R. Moen, NKF, presenterer Avfallsfrie byggeplasser og hvordan dette henger sammen med digitalisering.
Les mer her: http://www.kommunalteknikk.no/avfallsfrie-byggeplasser-mulig-aa-oppnaa.6027458.html

 

Oppsummeringer fra tidligere samlinger i CoP digital samhandling:
/https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/cop-digitalisering/

 

Eventuelle spørsmål kan stilles til:
Ole Jonny Klakegg, Prosjekt Norge Ole.jonny.klakegg@ntnu.no