Forprosjektet «Delingsøkonomi» er et av resultatene fra Prosjekt Norges idéverksted i 2018. Målet med idéverkstedet var å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter. Rapporten tar for seg definisjoner, tiltak og eksempler. Den inneholder også flere forslag til prosjektidéer, som

  • Deling av bygg i drift
  • Deling av energiproduksjon/energisystem/distribusjon
  • Deling av utstyr til byggeprosess

Rapporten kan du lese her: Delingsøkonomi i byggeprosessen.