Systematisering og gode kravspesifikasjoner – nøkkelen til digital samhandling

Det ble engasjert debatt i samlingen hos WSP onsdag 6. februar. Kjell Ivar Bakkmoen (Sykehusbygg) presenterte arbeidet som pågår i Sykehusbygg og samarbeid med Statsbygg for å harmonisere kravene som stilles til bruk av BIM i store komplekse byggeprosjekter. En lang rekke utfordringer ble identifisert, men det tas også mange positive steg i riktig retning for tiden. For eksempel er flere gode verktøy utviklet som nå gjør det realistisk å lykkes med større grad av samhandling. Det kommer flere nye norske og internasjonale standarder nå som vil påvirke utviklingen. Men som forsamlingen også konstaterte – det er ennå mange utfordringer i grensesnittene mellom aktørene. Vi er ennå ikke ferdig med investeringene som skal gjøre det mulig å ta steget.

Sigve Pettersen (BuildingSMART) fortalte om utviklingsarbeidet for e-byggesak. Utviklingen har tatt mange og gode skritt forover. Det er flere gode løsninger på trappene og DIBK sin validator testes fortløpende med gode resultat. Helt uten utfordringer er ikke utviklingen. Tradisjonelt blir kravene stilt som minimumskrav. Når det gjelder e-byggesak er nå en av de største utfordringene å få stilt kravene slik at en unngår å få mer informasjon enn ønskelig.

På tampen presenterte Ole Jonny Klakegg (Prosjekt Norge) den kommende SFI-søknaden Digital og innovativ byggeprosess.

CoP-siden for Digital samhandling finner du bl.a. oppsummering fra møtet, samt Bakkemoens presentasjon, info og lenke til henholdsvis Samhandlingsplassen for kravstilling og PDT-standardisering.