Det vær god stemning og godt oppmøte på det første møtet i CoP om Prosjektstyring som ble avholdt hos Statnett i Nydalen onsdag 13. juni.

Tema var utfordringer omkring planlegging av prosjekter, spesielt knyttet til systemer for prosjektplanlegging og kopling til andre datasystemer i organisasjonen.

Stein Heggen fra Banenor og Kristian Størseth fra Statnett presenterte hvordan de jobber med fremdriftsplanlegging, suksesskriterier og utfordringer knyttet til dette.

Neste møte blir hos Intersoft i september.