Richard Sørlie Tangen ved Nye Veier AS tar vertskapet og får med seg en prosjektleder som kan presentere et case fra Nye Veier AS – hvor vi tar en aktiv diskusjon av fagtema som vi gjorde på BI sist.

Dato er satt til 31. oktober, 1130-1500 som vanlig. Møtet blir i Osloområdet, sted kommer senere sammen med detaljert program.

Påmelding/avmelding og spørsmål sendes Tore Aalberg.