KVANTESPRANG OG DELINGSØKONOMI 29. august

Idéverkstedet som ble avholdt 25. april…


OSCAR-aktuelt på Byggdagene 2018

OSCAR er et aktuelt prosjekt som Prosjekt…


Idé-verksted FoU-prosjekter, 25. april.

Prosjekt Norge og BAE-programmet inviterer…