Et "kunnskapsleskende" ettermiddagstilbud!

  Prosjekt Norge har sammen med OPAK…