Bransjeklynge Energi - Seminar 27. september

Prosjekt Norge er bedt om å etablere en…


KVANTESPRANG OG DELINGSØKONOMI 29. august

Idéverkstedet som ble avholdt 25. april…


Partnerforum 2-18 den 23. august

Årets andre partnerforum vil foregå på Oslo…


Idé-verksted FoU-prosjekter, 25. april.

Prosjekt Norge og BAE-programmet inviterer…


Et "kunnskapsleskende" ettermiddagstilbud!

  Prosjekt Norge har sammen med OPAK…